SV / RØDT: Dette er de fem øverste kandidatene på SV og Rødts fellesliste, fra v. Désiré Péké, 5. kandidat, Ranveig Randahl, 4. kandidat, Terje Høitorp, 2. kandidat, Ketil Rønneberg, 1. kandidat og Kirsti Fyhri Gustavsen, 3. kandidat.

Ketil topper fellesliste for SV og Rødt

I 2019 samarbeidet SV og Rødt om liste i Nes. Nå fortsetter de samarbeidet, med mål om å øke fra to til tre representanter i neste periode.

– Målet for felleslista er å øke fra to til tre representanter som kan gi lista alene representasjon i alle utvalg og råd, skriver de to partiene i en pressemelding der de også legger ved den vedtatte lista.

Ketil Rønneberg er leder for Nes SV, og har møtt som vararepresentant inneværende periode. Nå topper 46-åringen fra Rånåsfoss lista, og er dermed felleslistas ordførerkandidat.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Terje Høitorp (Rødt) fra Årnes er nummer to på lista, og Høitorp som øyeblikkelig runder 50 år er kumulert sammen med Rønneberg.

En rausere kommune

Felleslista for SV og Rødt går til valg på at de ønsker en rausere, mer styringsvilling og solidarisk kommune.

– Vi vil ha en rausere kommune som, til tross for å være en lavinntektskommune, blant annet utnytter handlingsrommet i sosiallova til fordel for de som trenger vår støtte, sier Rønneberg.

Han peker videre på at de ønsker en kommune som setter ned foten for å unngå rasering av Årnes, som forsvarer Bauta-plassen og Årnes-stranda mot ufornuftige boligplaner. Frykten er at boliger vil hindre utvikling av Kongsvingerbanen.

– Målet må være to avganger i timen og da trenger vi en ny perrong på utsida – og ikke boliger, sier han.

Omsorgsboliger

– Vi trenger flere omsorgsboliger og flere sykehjemsplasser, men ikke ensidig styrt av rasjonaliseringsplaner og sparekniv, sier Høitorp.

SV og Rødts fellesliste

Dette er SV og Rødts fellesliste til valget i høst:

1) Ketil Rønneberg, 1976, Rånåsfoss

2) Terje Høitorp, 1973 , Årnes

3) Kirsti Fyhri Gustavsen, 1969, Årnes

4) Ranveig Randahl, 1949, Fjellfoten

5) Désire Péké, 1975, Skogbygda

6) Silje Drengsrud, 1992, Auli

7) Kim Runar Gjelstenli, 1976, Neskollen

8) Leif Ottesen,1963, Årnes

9) Gunnar Bjørke, 1944, Årnes

10) Nils Skiaker, 1981, Fjellfoten

11) Ingrid Fyhri, 1943, Vormsund

12) Silje Josten Kjosbakken, 1981, Rånåsfoss

13) Helge Onsrud, 1946, Vormsund

14) Anne Gro Aamodt, 1958, Årnes

15) Arild Lundby, 1974, Auli

16) Kjersti Strandli, 1961, Auli

17) Arvid Gjæringen, 1948, Fjellfoten

18) Nasrin Moayedi, 1953, Årnes

19) Børge Thinn, 1951, Bodding

20) Hilde Linaker, 1960, Årnes

21) Nils-Morten Drevdal, 1954, Årnes

22) Yvonne Gustavsen, 1963, Fenstad

23) Sigurd Nesse, 1966, Årnes

24) Gro Helene Gulbrandsen, 1974, Årnes

25) Nina Stobbe, 1989, Fjellfoten

26) Martin Bjerke,1955, Auli

27) Oddbjørg Reset, 1951, Årnes

28) Gudrun Vatnan, 1946, Udnes

29) Petter Foss,1965, Auli

30) Merethe Søgård, 1989, Årnes

31) Arnfinn Grønvold, 1955, Fenstad

32) Idun Eriksen, 1982, Fjellfoten

33) Sven Lindahl, 1948, Skogbygda

34) Hans W. Andersen, 1947, Brårud

35) Alexander Udnes Jordnes, 1989, Årnes

36) Liv Glaser, 1939, Årnes

37) Arve Johansen, 1938, Vormsund

– Der vi kan, bør kommunen sjøl ha hånd om utbygginga. Og vi bør bruke kommuneplanen til å styre boligveksten. Vi har rikelig med boligreserver, så vi trenger ikke Solåsen og nye brudd på våre egne regler. Og vi må gi mer støtte til aktivitet for ungdom, i flere deler av bygda, ikke bare på Årnes og særlig må vi satse mer på tiltak for den uorganiserte ungdommen, sier han videre.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

E16-saken

SV og Rødt har selvsagt E16 som tema når de går til valg i september.

– Vi er for 0+-versjon av E16, det vil si en oppgradering og sikring av dagens trasé, og vi er sterkt imot en firefelts motorveg og løsningene til Nye Veier, sier Kirsti Fyhri Gustavsen, 3. kandidat på lista.

SV/Rødt peker på viktigheten av å ta vare på naturverdiene og de enestående verdiene i dyrka mark i vår kommune. Matsikkerhet og styrking av skolen er også viktig for felleslista.

Vil fjerne leksene

– Vil vil fjerne unødvendig merarbeid i tester og kartlegging og gi mer plass til omsorg for den enkelte elev. Samtidig som vi vil styrke tilliten til lærerne, utfordrer vi troen på leksene. Vi mener lekser i barneskolen øker forskjellene og skaper tapere. Vi må gi rom lokalt for forsøk med leksefri skole, skriver de i pressemeldingen.

Dette er SV og Rødts fellesliste til valget i høst:

1) Ketil Rønneberg, 1976, Rånåsfoss

2) Terje Høitorp, 1973 , Årnes

3) Kirsti Fyhri Gustavsen, 1969, Årnes

Artikkelen fortsetter under annonsen.

4) Ranveig Randahl, 1949, Fjellfoten

5) Désire Péké, 1975, Skogbygda

6) Silje Drengsrud, 1992, Auli

7) Kim Runar Gjelstenli, 1976, Neskollen

8) Leif Ottesen,1963, Årnes

9) Gunnar Bjørke, 1944, Årnes

10) Nils Skiaker, 1981, Fjellfoten

11) Ingrid Fyhri, 1943, Vormsund

Artikkelen fortsetter under annonsen.

12) Silje Josten Kjosbakken, 1981, Rånåsfoss

13) Helge Onsrud, 1946, Vormsund

14) Anne Gro Aamodt, 1958, Årnes

15) Arild Lundby, 1974, Auli

16) Kjersti Strandli, 1961, Auli

17) Arvid Gjæringen, 1948, Fjellfoten

18) Nasrin Moayedi, 1953, Årnes

19) Børge Thinn, 1951, Bodding

Artikkelen fortsetter under annonsen.

20) Hilde Linaker, 1960, Årnes

21) Nils-Morten Drevdal, 1954, Årnes

22) Yvonne Gustavsen, 1963, Fenstad

23) Sigurd Nesse, 1966, Årnes

24) Gro Helene Gulbrandsen, 1974, Årnes

25) Nina Stobbe, 1989, Fjellfoten

26) Martin Bjerke,1955, Auli

27) Oddbjørg Reset, 1951, Årnes

Artikkelen fortsetter under annonsen.

28) Gudrun Vatnan, 1946, Udnes

29) Petter Foss,1965, Auli

30) Merethe Søgård, 1989, Årnes

31) Arnfinn Grønvold, 1955, Fenstad

32) Idun Eriksen, 1982, Fjellfoten

33) Sven Lindahl, 1948, Skogbygda

34) Hans W. Andersen, 1947, Brårud

35) Alexander Udnes Jordnes, 1989, Årnes

36) Liv Glaser, 1939, Årnes

37) Arve Johansen, 1938, Vormsund