FOREDRAGSHOLDER: 15. februar holder Sunniva Rose foredrag i Kulturkafeen på Årnes. Temaet er kjernekraft. Foto: Privat

– Kjernekraft er den tryggeste energikilden

Stadig flere snakker om norsk kjernekraft. Nyetablerte Norsk Kjernekraft AS opplyser at det ikke er ulovlig å bygge et kjernekraftverk i Norge, men det betinger konsesjon.

Norsk Kjernekraft AS er etablert med mål om å etablere kjernekraftverk på norsk jord. Aksjeselskapet viser til at EUs vitenskapspanel slår fast at kjernekraft er minst like grønt og bærekraftig som fornybar energi. Selskapet konkluderer også med at moderne kjernekraftverk er den tryggeste energikilden vi har, og at avfallet trygt kan lagres under bakken.

10 år

Selskapet håper på politisk vilje. Styret sprer nå sitt budskap, og håper på grønt lys fra politikerne så fort som mulig, slik at de får konsesjon til bygging.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Om 10 år kan vi ha det første kraftverket på plass og operativt, gitt at vi får grønt lys og ikke motstand, sier Runniva Rose, kommunikasjonsdirektør og en av gründerne i Norsk Kjernekraft AS.

Hun har doktorgrad i kjerne- og energifysikk og har høstet mange års erfaring som forsker på dette feltet.

Les også
Naturvernforbundets lokalleder sier ja til kjernekraft som en del av energimiksen

Norsk Kjernekraft AS består av dedikerte kolleger med variert bakgrunn og høy kompetanse innen kjernefysikk, kjernekjemi, sikkerhet og petroleumsindustrien. Sammen med eiere som har lang erfaring fra ulik industri og aktivt eierskap, betegner aksjeselskapet seg som et høykompetent, teknologisk ledende og fleksibelt energiselskap.

5 ganger Nord-Odal

Selskapet opplyser at mini-kjernekraftverket de ønsker å bygge, med en liten modulær reaktor, kan etableres på størrelsen av en fotballbane, sikkerhetssone inkludert. Rose forteller at et slikt kjernekraftverk vil levere cirka 2,5 TWh per år, altså 2500 GWh.

– Et slikt kraftverk vil levere omtrent tilsvarende fem vindkraftverk av typen som er etablert i Odal, sier Rose.

Om Sunniva Rose:

Sunniva Rose har doktorgrad i kjerne- og energifysikk. Hun har i mer enn 10 år drevet aktiv forskningsformidling, om kjernekraft og energi spesielt, og realfag, forskning og teknologi generelt – gjennom sin rosa blogg, Instagram, kronikkskriving i tradisjonelle aviser, og deltagelse på radio og TV.

I 2020 skrev hun boken “Vi er stjernestøv – kjernefysikk for folk flest”.

Sunniva jobber i dag som kommunikasjonsdirektør i nyoppstartede Norsk Kjernekraft AS.

Hun tar da utgangspunkt i opplysninger som foreligger om at Odal Vindkraftverk skal produsere cirka 530 GWh per år.

– I tillegg produserer kjernekraftverket jevnt, og uavhengig av været, legger Rose til.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Gjerne langs elva

Et viktig element ved etablering av et mini-kjernekraftverk, er at det må plasseres der det er god tilgang på vann.

– Man trenger et stort vannreservoar, som for eksempel en elv, eller havet, forteller hun.

VED ELVA: Dette er et eksempel på et kjernekraftverk beliggende ved elva Weser i nordvestlige Tyskland. Dette bildet er tatt i 2019.

15. februar besøker Sunniva Rose Årnes, etter å ha takket ja til en invitasjon fra Naturvernforbundet i Nes. Etter lokallagets årsmøte den kvelden, vil hun holde et åpent foredrag om kjerneenergi. Stedet er Kulturkafeen på Årnes. Det legges opp til at foredraget streames, og et opptak vil sannsynligvis være tilgjengelig på YouTube senere.

Dette er hovedpunkter i Sunniva Roses foredrag 15 februar:

• Hva er kjernekraft og hvordan fungerer et kjernekraftverk.

• Hva med radioaktivt avfall? Hva er dette, og hva man kan gjøre med det.

• Hvor farlig er det? (Er det farlig?).

• Hva er stråling og radioaktivitet – hvilke stråledoser er farlige, og hva er det ikke?

• Hvordan er kjernekraft sammenliknet med andre energikilder, hva er det totale, negative fotavtrykket til kjernekraft, vindkraft, vannkraft og andre?

Etter foredraget åpnes det for spørsmål fra salen.

Klimasituasjonen

Stadig flere tar til orde for kjernekraft som et klimatiltak i dagens situasjon. Det er aktualisert gjennom den teknologiske utviklingen og det prekære behovet for å redusere fossile utslipp. I tillegg bygges store naturressurser ned gjennom internasjonal vindkraftutbygging. Dette er også inntrykket Norsk Kjernekrafts kommunikasjonsdirektør sitter med.

– Ja, det er mitt inntrykk – det å bli invitert inn til Naturvernforbundet i Nes på denne måten ser jeg for eksempel på som at også mange i miljøbevegelsen begynner å få øynene opp for kjernekraft som et viktig bidrag i den totale, fossilfrie energimiksen, sier Rose.

Les også
– Vi møter oss sjøl i døra hele tiden