FORFALLER: Alter, prekestol og døpefontshimling er av interiøret i Nes kirke som nå står i fare for å smuldre bort. Bildet er tatt i forbindelse med at biskop Atle Sommerfeldt holdt gudstjeneste i Nes kirke.

Kirkekunst smuldrer bort: – Bekymret for tilstanden

Mye av interiøret i Nes kirke er flere hundre år gammelt. Nå må noe gjøres for å redde det.

Da gamle Nes kirke (Nes kirkeruiner) brant ned i 1854, ble mye av interiøret reddet ut og satt opp i den nye kirken som sto ferdig i 1860. Dette gjelder alter, prekestol, døpefontshimling, korskille med obelisker og epitafiet over Colstrup-familien. Dette interiøret er fra 1500- og 1600-tallet. Nå er det imidlertid oppdaget store skader på objektene.

– Alle de gamle objektene har skader som for eksempel at maling flasser. Men epitafiet og prekestolens tilstand ser i første omgang ut til å være verst, skriver kulturminnerådgiver Kristoffer Andersen i en søknad om tilskudd som er sendt Riksantikvaren.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Steiner løsner

Han opplyser at lerretet i epitafiet er sprukket opp og biter har løsnet. Prekestolens søyler, som er belagt med sølvfargede steiner, bærer preg av at steinene løsner og forsvinner.

FLASSER AV: Prekestolen har store skader. Sølvbelagte steiner flasser av søylene.

– Vi er bekymret for tilstanden til gjenstandene. De har en høy kulturhistorisk verdi, svært høy alder og høy kunstnerisk verdi, men de bærer preg av for eksempel avflassing og at de sprekker opp. De smuldrer bort om de ikke tas vare på, skriver Andersen i en e-post til Raumnes.

Bekymret

Han opplyser at man generelt er bekymret for at klimaet i kirken kan være skadelig for objektene.

LØSE DELER: Løse deler ligger på lager. Denne antas å være fra himling over alter og derfor av nyere dato.

De siste årene har Nes kommune i nært samarbeid med Nes kirkelige fellesråd gjennomført vedlikehold av kirkebyggene i kommunen. I 2021 og 2022 ble det utført utvendige arbeider ved Udenes kirke, Nes kirke og Årnes kirke. De neste to årene er det planlagt å gjennomføre vedlikehold av de resterende fire kirkene.

Andersen opplyser at vedlikeholdet som gjøres bringer kirkene opp på et ordinært vedlikeholdsnivå, men det tar ikke for seg behov for istandsetting av interiør.

Har fått tilskudd

Det er nå bedt om tilskudd fra Riksantikvaren for å gjennomføre en tilstandsanalyse av interiøret i Nes kirke.

ORIGINALE FARGER: Det er i år 15 år siden Nes kirke åpnet igjen etter en stor renovering der kirken fikk tilbake de originale fargene fra 1860.

– Med en tilstandsanalyse vil vi vite omtrent hvor store kostnadene knyttet til istandsetting vil være slik at vi kan prioritere å få satt i stand objektene, forklarer Andersen, som ønsker å få gjennomført tilstandsanalysen i vår/sommer.

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) har gitt tilbud på tilstandsanalyse til en kostnad på 130 000 kroner. Riksantikvaren har gitt et tilskudd på inntil 58 500 kroner.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Tilskuddet skal dekke arkivsøk, tilstandsvurdering samt tester av behandlingsmetoder, klimalogging og utarbeidelse av behandlingsforslag