FLYTTER TIL NES: Jon Almaas har fått konsesjon til å kjøpe Braarud gård i Nes.

Jon Almaas blir bonde på Brårud

Nå blir tv-kjendisen bonde i Nes.

Jon Almaas har ventet litt over to måneder på konsesjonssøknaden, som ble sendt Nes kommune i begynnelsen av juli.

Nå har han fått svar – og tillatelse til å kjøpe Braarud gård.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Konsesjon er gitt, men jeg må ta agronomutdannelse. Så det blir topp. Jeg er lærevillig og har spart på sekk og pennal, sier Almaas.

Vil drive gården selv

Almaas har tidligere uttalt at han har planer om å overta gården i desember, og flytte til Nes i løpet av våren.

Almaas har også planer om å drive Braarud gård selv.

– Jeg har ingen andre forutsetninger for å drive gård enn at jeg har veldig respekt for yrket, er praktisk anlagt og er opptatt av å gjøre det riktig. Men jeg har forstått at man deler kunnskap, maskiner og utstyr i landbruket, og håper det skal være hjelp å få, uttalte han nylig til Raumnes.

Betalte over 12 mill

Braarud gård ble lagt ut for salg i mai med en prisantydning på 12,99 millioner kroner. Kjøpesummen er ifølge svaret fra konsesjonssøknaden fra Nes kommune på 11,9 millioner kroner. Eiendommen består av 237 mål fulldyrket jord, 11 mål innmarksbeite og i underkant av 300 mål skog. Dagens eiere har forpaktet bort det meste av jorda, men Almaas opplyser i søknaden at han og kona har planer om å drive gården «på tradisjonelt vis».

Almaas har i flere intervjuer uttalt at han gleder seg til å bli bonde.

Dette skriver landbrukskontoret

Landbrukskontoret setter blant annet følgende krav i konsesjonssøknaden:

• Dere må bosette dere på eiendommen innen ett år fra konsesjon er gitt, og selv bebo eiendommen i minst 5 år (personlig boplikt).

Artikkelen fortsetter under annonsen.

• Ved egen drift må en av dere gjennomføre formell landbruksutdanning. Utdanningen skal være fullført innen 4 år fra ervervsdato.

Om kravet til skikkethet til å drive eiendommen, skriver landbrukskontoret dette:

«Beslutningen om å erverve en landbrukseiendom fremstår som veloverveid og med respekt for ansvaret dette innebærer. Det er å forvente at søkerne benytter seg av faglig rådgivning og ekspertise før ulike tiltak påbegynnes og ellers når de har behov for det.

Praksis i saker med begrenset landbrukskompetanse er at det kan settes vilkår om at søkerne skaffer seg formell landbruksutdanning. Vilkåret gjør seg særlig gjeldende der søkerne skal drive jorda selv.»