ØNSKER NES PÅ BANEN: Jødahlsmåsan og Flakstadmåsan er igjen i søkelyset. Ullensaker viser vei. MDGs Jo Inge Buskenes (innfelt) ber Nes melde seg på.

Jo Inge Buskenes (MDG): – Slike lavthengende frukter er vi nødt til å plukke

Jo Inge Buskenes (Nes MDG) betegner det som skjer i Ullensaker nå angående Jødahlsmåsan/Flakstadmåsan som spennende. Samtidig er han skuffet over Nes.

Ullensaker formannskap vedtok sist tirsdag enstemmig å støtte inngåelsen av en makeskifteavtale der Ullensaker får tilgang på Jødahlsmåsan mot at grunneieren får skogsarealer i erstatning. Saken kommer opp til endelig behandling i Ullensaker kommunestyre tirsdag denne uka, og alt tyder på samme utfall.

Med dette kan Ullensaker kommune jobbe videre med sitt politisk vedtatte mål om å restaurere og “lukke” disse store myrområdene på grensen mellom Ullensaker og Nes.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Negativt svar

Jo Inge Buskenes (Nes MDG) viser til en årelang kamp om restaurering.

– Vi har i mange år jobbet med våre partifeller i Ullensaker og Nes Venstre og SV for å få restaurert Jødahlsmåsan. Nå sitter disse partiene i posisjon i Ullensaker med restaurering av myra som en del av posisjonsplattformen som de nå følger opp. I saksframlegget skriver Ullensaker at de inviterte Nes til å ta ansvar for sin del av myra, men fikk negativt svar. Det synes vi er veldig er skuffende, men dessverre ikke overraskende, sier han.

Han viser til at det er snaut 300 000 tonn CO2 i denne myra, og industrielle inngrep i den fører til at dette sakte lekker ut til atmosfæren. Å reparere skadene betegner han som fullt mulig.

– Dype regnmyrer som dette, såkalte høgmyrer, klarer ofte å reparere seg selv hvis grøftene fylles igjen. Da kommer vannet tilbake i myra og stopper forråtnelsen, sier Buskenes.

Stort omfang

Han legger til at karbonet i det aktuelle myrområdet tilsvarer drøyt ti år med trafikkutslipp fra Nes.

– Slike lavthengende frukter er vi nødt til å plukke for å nå klimamålene vi har satt, sier han.

Som omtalt sist uke bytter Ullensaker kommune skog mot myr. Buskenes betegner det som en god løsning.

– Ja, det vil jeg si. Her viser Ullensaker vei. De viser vilje og evne til å gjennomføre sine miljøvisjoner, mens vi lar dem gjøre jobben og lar hånden deres henge når de kommer til oss med en ferdig løsning. Jeg forstår ikke hvorfor det skal være så vanskelig å fylle noen grøfter, særlig etter det utrettelige arbeidet som så mange har lagt ned for å belyse myras viktighet, sukker han, og nevner de små miljøpartiene lokalt og i Ullensaker, Besteforeldrenes klimaaksjon, Fremtiden i våre hender, Sabima, CICERO og oppslag om myra i nasjonale medier.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Bør melde seg på

Det har foregått industriell virksomhet i form av graving og torvuttak fra Jødahls- og Flakstadmåsan også på Nes-siden av kommunegrensen.

– Bør Nes nå melde seg på og være med på å ta ansvar for restaurering og bevaring av det myrområdet?

– Ja, vi mener det. Høgmyra er en truet naturtype i Europa som lagrer karbon, demper flom og renser vann. I tillegg er det et viktig økosystem for planter og dyr, særlig for insekter og fugler. Restaurering av myra vil antakelig heller ikke koste oss noe, siden Miljødirektoratet prioriterer å gi penger til restaurering av våtmarksområder, sier han.

Han legger til et håp om at Jødahls- og Flakstadmåsan forblir urørt også etter at skadene er blitt reparert.

– Vi må vedta en gang for alle at vi ikke skal ødelegge flere myrer. Det vil være en god start, sier Buskenes.

Han legger til at FNs klimapanel betegner restaurering og bevaring av myr som et av de mest kostnadseffektive tiltakene mot klimaendringer. For kort tid siden herjet uværet “Hans” blant annet på Østlandet. Buskenes bemerker at for å tilpasse oss klimaendringer med mer intensiv nedbør, vil myrenes flomdempende rolle være avgjørende.

Venstre-interpellasjon

Som følge av Ullensaker kommunes arbeid med Jødahlsmåsan/Flakstadmåsan har Ole Andreas Sørli-Sidselssønn, gruppeleder i Nes Venstre, sendt en interpellasjon til Nes kommune. Han henviser til et endelig vedtak i Nes kommunestyre fra 21. juni i fjor der det enstemmig ble vedtatt følgende: «Nes kommune går i dialog med Ullensaker kommune vedrørende Jødahlsmåsan/Flakstadmåsan. Kommunedirektøren bes komme tilbake med egen politisk sak som belyser faglige forhold, mulighetsrom og økonomiske konsekvenser».

I interpellasjonen ønsker Sørli-Sidselssønn svar på hvordan Nes kommune har gått fram for å følge opp vedtaket han henviser til, og hvordan Nes kommune kan bidra til å ta sin del av restaureringsarbeidet for myrområdet. Han ønsker også å få vite hvordan Nes kommune for øvrig jobber med restaurering og vern av våtmarksområder og andre truede naturtyper.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Les også
Sikrer Flakstad- og Jødahlsmåsan: Bytter myr mot skog