GODS: Godstransport på strekningen Oslo-Narvik skal økes, og denne trafikken går over Kongsvingerbanen. Foto: Jan Erik Hæhre

Jernbane: Godskapasitet skal økes

Bedre nettdekning på toget topper Jernbaneverkets liste over åtte nasjonale jernbanesatsinger fram mot 2027. Ingen direkte tiltak på Kongsvingerbanen er blant de åtte punktene.

– Vi har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet gjort en faglig vurdering av effektpakkene som er planlagt de nærmeste årene, basert på antatt nytteverdi for samfunnet, prosjektenes modenhet, andre avhengigheter og eventuelle usikkerheter, forteller jernbanedirektør Knut Sletta. Han understreker at rangeringen av de åtte jernbanesatsingene ikke nødvendigvis betyr at det er i denne rekkefølgen de vil bli realisert.

Les også
Krever at togfrekvensen økes så raskt som mulig

Flere av de åtte satsingsområdene berører jernbanestrekningen som nesbuene benytter, men det er ingen tiltak som går direkte på Kongsvingerbanen.

Godt for miljøet

Jernbaneverket peker på at et godt togtilbud er viktig mange steder i landet, og jernbane er et godt miljøtiltak som reduserer utslipp, beslaglegger mindre areal, gir mindre støy og svevestøv i byene.

De åtte effektpakkene, eller satsingsområdene, består av prosjekter og tiltak som i sum skal gi en positiv effekt for jernbanen og for samfunnet som helhet. Økt kapasitet for transport av personer eller bedre kapasitet for godstrafikk er eksempler på slike effektpakker.

Bedre nettdekning

Bedre nettdekning er Jernbanedirektoratets øverste ønske, og en sikrere jernbane på Vossebanen mellom Arna og Stanghelle er på andreplass.

Les også
– Vi har ikke glemt jernbanen

– Dette er en løypemelding til departementet, som en del av det faglige grunnlaget for fremtidige prioriteringer. Det er regjeringen som beslutter hva den ønsker å prioritere og Stortinget som bevilger pengene, sier Sletta.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Alle togreisende vil få nytte av bedre nettdekning. En annen og prioritert effektpakke er flere og hyppigere avganger i det såkalte Oslo-navet.

Økt godskapasitet

– Denne satsingen innebærer en rekke prosjekter og tiltak som blant annet skal gi flere avganger i lokaltogtrafikken rundt Oslo, skriver Jernbaneverket i en pressemelding.

På 5. plass på Jernbanedirektoratets liste over effektpakker, står bedre tilrettelegging for godstog på fire strekninger. En av dem er Oslo - Narvik, og denne trafikken går i dag over Kongsvingerbanen til Sverige og nordover.

Les også
Parkeringskaos ved Runni ungdomsskole: – Vi har ingen liv å miste

– Hensikten med den årlige prioriteringen er å sikre at investeringer i jernbaneprosjekter gir størst mulig nytte til minst mulig kostnad, slik at fellesskapets midler forvaltes på en god måte, understreker jernbanedirektøren.

Høy lønnsomhet

Sletta påpeker at alt ikke er gryteklart, og det gjenstår mye arbeid. Ingen av de åtte satsingsområdene er planlagt med oppstart i 203. Samtidig har planene er tidsaspekt fram mot 2027.

– Det viktige framover blir å forberede disse åtte effektpakkene ytterligere, sier Sletta.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Les også
Tom Hagen fikk hjertestans: – Tøffeste kampen jeg har spilt

I pressemeldingen pekes det for øvrig på at flere av togene i Oslo-navet (ny rutemodell Østlandet) har en lønnsomhet som er blant de beste på jernbaneområdet. Det må derfor arbeides videre for å øke den samlede modenheten for de ulike tiltakene.