NESTEN HELT TOM: Jahrgården er bortimot tom for leietakere. Glenn Atle Bekkerud (innfelt), styreleder i Årnes handels- og næringsforening, ber gårdeieren ta kontakt hvis hun trenger assistanse. Foto: John Arne Paulsen

Jahrgården står gapende tom

Det forblir et ubesvart spørsmål hvorfor Jahrgården i Årnes sentrum blir stående tilnærmet tom år etter år.

Jahrgården midt i Årnes sentrum blir stadig tommere. Nå er det bare en tannlege innerst i 3. etasje igjen i bygget. Hele første etasje står gapende tom nå etter at Aurskog Sparebank flyttet ut av bygget og inn i Årneskvartalet. Store deler av bygget har stått tomt i flere år.

JAHRGÅRDEN: Slik ser det ut i bygningens 1. etasje. Foto: John Arne Paulsen

Ingen kommentar

A. Jahr AS er registrert som gårdeier. Styreleder og daglig leder for selskapet er Anita Jahr. Vi spurte henne om hun vil si noe om hvorfor det er tomme lokaler i store deler av Jahrgården.

– Jeg har ingen kommentarer til Raumnes, jeg, svarer hun.

– Er det generelt, altså uansett hva temaet måtte være?

– Ja, egentlig. Takk for at du ringte.

– Trist og synd at det er tomt

Glenn Arild Bekkerud, styreleder i Årnes handels- og næringsforening, har naturlig nok merket seg at det virker å være vanskelig å få nye leietakere inn i Jahrgården. Vi spurte ham om det er uheldig for handelsstedet Årnes at et så sentralt og stort bygg står uten butikker og annen næring.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Det er i hvert fall ikke heldig. Hvor stor effekt det har for handelsstanden for øvrig, vet jeg ikke, men bygningen er noe av det første man ser, og jeg synes det er trist og synd at et så flott bygg står tomt. Det er det ikke tvil om, sier Bekkerud.

ÅRNESPASSASJEN: Tomme næringslokaler i Årnespassasjens 1. etasje etter at Smart Rens ga seg. Foto: John Arne Paulsen

Han fastslår at Årnes handels- og næringsforening ønsker næring inn der.

– Men det får være opp til gårdeier å få på plass næring. Vi kan ikke framprovosere det. Er det noe vi som handelsstand kan gjøre overfor gårdeier, så er det bare å ta kontakt, sier Bekkerud.

Ellers brukbart fornøyd

Etter det Raumnes kjenner til har flere fremmet interesse for å kjøpe Jahrgården, uten at det har resultert i noe salg.

Også andre lokaler står tomme i Årnes sentrum for tiden, men Bekkerud er brukbart fornøyd med situasjonen totalt sett på Årnes.

– Bortsett fra Jahrgården så synes jeg det meste av sentrumsbildet er tilfredsstillende. Blant annet er Amfi Årnes bra fylt opp nå, sier han.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Årneskvartalet har en næringsdel i to etasjer. Første etasje er fylt opp, mens det er ledige næringslokaler i etasjen over.

FORNØYD: Styret er fornøyd med utviklingen i Årneskvartalet, som har næring i deler av 1. og 2. etasje. Foto: John Arne Paulsen

– Det stemmer at det er noe tomt i 2. etasje, men vi er i dialog med aktører som er interessert i å flytte inn. Vi er fornøyd så langt, for vi har fått fylt opp mesteparten av næringslokalene i et helt nytt bygg, sier Morten Engeflaen, styreleder i Årneskvartalet AS.

ØIESVOLDGÅRDEN: Tomme næringslokaler preger fasaden i dette bygget i krysset Kirkevegen/Jernbanegata. Foto: John Arne Paulsen

Kommunen maktesløs

Vi spurte Nes kommune om det finnes noe regelverk eller en paragraf i plan- og bygningsloven som gir kommunen mulighet til å kreve at det skal være næringsvirksomhet i et næringsbygg, eller om det kan stå tomt i årevis. Svaret er at plan- og bygningsloven ikke kan brukes til å pålegge aktivitet i bygningene. Loven regulerer hva som skal være næring, bolig, landbruk og så videre.

– Det er kun byggeier som kan bestemme om det skal være aktivitet i bygget eller ei. Dersom bygget forfaller og kan bli til fare for omgivelsene, kan man med plan- og bygningsloven krevet bygget sikret eller revet, sier Karen Knobel, avdelingsleder byggesak i Nes kommune.

ØVRE HAGAVEG: Næringsdelen i bygget der Bademiljø holdt til tidligere langs Øvre Hagaveg, står tom. I bygget ved siden av holder Papa Joe's til. De har varslet at de gir seg. Foto: John Arne Paulsen