KONGSVINGERBANEN: Pinsehelga settes det opp buss for tog mellom Kongsvinger og Fetsund.

Innstilte tog og støy i pinsehelga

Bane Nor oppgraderer Kongsvingerbanen, og i den forbindelse blir det støyende arbeid ved Bodung, Sagstuåa og Rånåsfoss fra tidlig lørdag morgen.

Fra lørdag morgen til natt til tirsdag blir alle tog mellom Kongsvinger og Fetsund innstilt. Årsaken er arbeid flere steder på Kongsvingerbanen.

– Mellom disse stasjonene settes det opp buss for tog, sier Kaja Rynning Moen, pressevakt Vy.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Bane Nor oppgraderer Kongsvingerbanen, og varsler at det vil foregå arbeider på Rånåsfoss stasjon pinsehelga fra lørdag morgen til mandag kveld.

Oppgradering Kongsvingerbanen

Bane Nor planlegger flere tiltak langs Kongsvingerbanen for å øke kapasiteten og legge til rette for vekst i godstrafikken. Disse tiltakene jobbes det med i Nes:

• Rånåsfoss stasjon

Det planlegges en oppgradering av stasjonen med universell utforming. Nye sideplattformer med overgangsbro for passasjerer over sporområdet med heishus og trapp, ny innfartsparkering med 137 parkeringsplasser, forlengelse av dagens kryssingsspor i retning Oslo og sanering og reetablering av eksisterende buttspor.

• Bodung kryssingsspor

Det planlegges for etablering av nytt kryssingsspor nord for Bodung stasjon samt sanering av planovergangen ved stasjonen som skal erstattes av en bro. Videre skal fire usikrede driftsoverganger langs kryssingssporet saneres. Foreslått løsning innebærer bruk av en allerede eksisterende kulvert ved Nedre Grue (Gruevegen).

• Seterstøa planovergang

Det planlegges for etablering av nytt veikryss på fylkesvei 175 samt adkomstvei og overgangsbro til Gamle Sundveg ved Seterstøa stasjon. Videre skal eksisterende planovergang på Seterstøa stasjon saneres.

Kilde: Bane Nor

Bane Nor eier selskapet Spordrift, som også varsler om arbeider på Kongsvingerbanen i helga.

– Alle arbeider starter kokka 07.00 på lørdag, sier Odd Olav Berg Kristiansen, driftsleder i Spordrift, Kongsvinger.

Han forteller at det skal byttes og legges inn ny planovergang på Bodung stasjon. Her blir det asfaltering tidlig tirsdag morgen.

– Denne vil bli stengt i hele perioden og skilting oppsatt fra lørdag klokka 07.00 fram til tirsdag formiddag 30.5, sier Berg Kristiansen.

NY PLANOVERGANG: I pinsehelga skal det jobbes med planovergang på Bodung stasjon. Illustrasjon: Spordrift

Det skal også byttes sviller på jernbanebrua over Sagstuåa mellom Årnes og Funnefoss. Her blir det arbeid døgnet rundt i samme tidsrom, med periodevis støy.

– Vi syns det er greit å varsle omgivelsene, og har kjørt ut nabovarsler til nærmeste naboer, sier driftslederen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

SKAL BYTTE SVILLER: Det skal byttes sviller på jernbanebrua over Sagstuåa mellom Årnes og Funnefoss. Illustrasjon: Spordrift