grete sjøli

Innfører rødt nivå i skoler og barnehager

Kriseledelsen i Nes har bestemt seg. Nå blir det strengere koronatiltak i skolene.

Det er klart etter et møte i kriseledelsen i Nes mandag ettermiddag.

– Smittesituasjonen i Nes kommune tilsier at kriseledelsen beslutter at skoler og barnehager settes på rødt nivå fra onsdag morgen, sier Sjøli.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

NB: Også videregående skole settes på rødt nivå.

Ordføreren opplyser om at statsforvalteren i dagens møte varslet at det vil kunne komme nye tiltak i regionen raskt, og at kriseledelsen derfor avventer disse før ytterligere tiltak iverksettes.

– I påvente av eventuelle nye tiltak og basert på dagens smittesituasjon i Nes, anbefaler kriseledelsen stopp på alle fritidsaktiviteter for barn, unge og voksne inntil videre, sier Sjøli til Raumnes.

– Vi ber innstendig om at alle som får beskjed om å gå karantene og i ventekarantene, overholder karantenen.

Stigende smitte

Kriseledelsen i kommunen gjennomførte et digitalt møte allerede kl. 09.30 mandag, der ledelsen diskuterte mulige nye koronatiltak.

Les også
– Ligger an til rødt nivå i skolene – ikke stenging

Bakgrunnen er den raskt stigende smitten i Nes. Sist uke ble det satt smitterekord, med 52 nye tilfeller. Flere skoler og barnehager er rammet. Tre skoler er allerede satt på rødt nivå.

Kriseledelsen avventet med å konkludere til etter et møte med statsforvalteren kl. 12.

Les også
SISTE: Nå er de innkalt til krisemøte med staten

– Vi får se hva de har å komme med. Hvis vi får noen nasjonale føringer, gjør det valget enklere, sa Sjøli før møtet med statsforvalteren.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Nå har altså kriseledelsen i Nes bestemt seg: Skolene settes på rødt nivå.

Klikk deg inn på faktaboksene under, for å se hva rødt nivå i skolen innebærer:

Rødt nivå i barneskolene

Ingen syke skal møte på skolen

God hygiene

Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

Del elever inn i mindre kohorter

Faste lærere til hver kohort så langt det er mulig

Samme kohorter i skolen som på SFO tilstrebes

Tilstrebe avstand mellom elever/ansatte

Unngå trengsel og store samlinger

Ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt for å minske kontakt mellom ulike kohorter

Vurdere alternerende oppmøtetider for elever

Kilde: Utdanningsdirektoratet

Rødt nivå i ungdomsskolene

Ingen syke skal møte på skolen

God hygiene

Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

Dele elever inn i mindre kohorter

Kohortene bør ha faste klasserom

Ansatte bør komme til klasserommet

Tilstrebe 1 meters avstand mellom elever/ansatte

Unngå trengsel og store samlinger

Holde avstand i pauser/friminutt og unngå kontakt mellom ulike kohorter

Vurdere alternerende oppmøtetider for elever

Kilde: Utdanningsdirektoratet

Rødt nivå i videregående

Ingen syke skal møte på skolen

God hygiene

Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

Dele elever i mindre grupper

Minst 1 meters avstand mellom elever/ansatte i alle situasjoner

Unngå trengsel og store samlinger

Vurdere alternerende oppmøtetider for elever

Kilde: Utdanningsdirektoratet