Ingen Nes-elever får gratis heltidsplass i SFO fra staten til høsten. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB Foto: Gorm Kallestad

Ingen Nes-elever får gratis heltidsplass i SFO

Fra høsten får 5.500 førsteklassinger i 60 kommuner gratis heltidsplass i SFO. Tilbudet gis til elever fra familier med lav inntekt.

Fredag meldte kunnskapsminister Tonje Brenna at førsteklassinger i 60 kommuner får gratis heltidsplass. På Øvre Romerike får både Ullensaker, Eidsvoll og Nannestad tilbudet, men ikke Nes.

– Foreldres lommebok bør ikke avgjøre om barn får delta i lek og læring etter skoletid, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap), som selv er fra Ullensaker - en av forsøkskommunene.

Ullensaker, Eidsvoll og Nannestad får tilskudd fra ullensokning og kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap). Foto: Javad Parsa / NTB

Fra august får alle førsteklassinger over hele landet gratis SFO i tolv timer hver uke. Nå får også 60 kommuner mulighet til å gi fulltidsplass i SFO til førsteklassinger som kommer fra familier med lav inntekt. Tiltaket koster 79 millioner kroner for skoleåret 2022–23.

– Skolefritidsordningen er viktig for vennskap, læring og aktivitet. Med innføringen av gratis SFO for stadig flere vil vi få en sterkere fellesskole og utjevne sosiale forskjeller i samfunnet. Familier med lav inntekt vil med dette spare tusenvis av kroner i året, og det gjør det lettere for foreldrene å delta i arbeidslivet, sier Brenna.

En familie med lav inntekt med en 1.-klassing i SFO vil kunne spare over 14.000 kroner i året. Prisen på SFO varierer fra kommune til kommune.

(©NTB)