Illustrasjonsbilde av et kamera fra strømmeplattformen MyGame i Askerhallen. Foto: Annika Byrde / NTB

Idrettsforbundet strammer inn reglene for strømming av ungdomsidrett

Styret i NIF skjerper mulighetene for å strømme idrett med barn og unge, men åpner opp for strømming på «høyt nivå» i aldersgruppen 13 til 18 år.

Det vedtok idrettsstyret i et møte mandag kveld. Styret behandlet saken etter at det såkalte strømmeutvalget la fram sin rapport, der et flertall anbefalte strømming av breddearrangementer fra 15-årsklassen og oppover.

Vedtaket er en innstramming av retningslinjene som idrettsstyret landet på sommeren 2022, men fremdeles er det mange unntak som gir åpning for strømming av barn helt ned til 13 år. 13-åringer kan delta i 15-årsklassen i norsk idrett.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

"Høyt nivå"

NIF ønsker først og fremst at strømming av idrett i aldersklassene 15 til 18 år skal gjelde arrangementer på høyt nivå og med allmenn interesse. De enkelte særforbundene skal definere hva som defineres som «høyt nivå».

– Det kan likevel ikke utelukkes at idrettsarrangementer som strengt tatt ikke regnes som «høyt nivå», kan strømmes etter en konkret interesseavveining, sier idrettspresident Zaineb Al-Samarai.

Hun forsvarer valget med å la det være opp til særforbundene å tolke hva som er «høyt nivå».

– De er nærmest å kjenne sin idrett og sin organisasjon, så det er helt riktig å la dem gjøre jobben med å definere, sa Al-Samarai på NTBs spørsmål under tirsdagens pressetreff.

Krever juridiske avklaringer

Samtidig minner idrettspresideten om:

– For strømming av mindreårige utøvere i aldersklassene 15-18 år ber idrettsstyret om at det utvises særskilte forsiktighetshensyn.

Idrettsstyret støtter utvalgets anbefalinger om at ledere og trenere diskuterer med utøverne om de ønsker strømming av arrangement og konkurranser.

– Det er viktig at det skapes en kultur som innebærer at de involverte opplever at det er lav terskel for å gi sin mening dersom man ikke synes det er greit med strømming, påpeker Al-Samarai.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

I idrettsstyrets vedtak står det at strømmingen må skje i samsvar med personvernregelverket.

En forutsetning for strømmeutvalgets anbefaling om strømming av barneidrett er at det blir innført flere tiltak. Hensynet til personvern, åndsverklov og andre juridiske elementer må også avklares.

Idrettsstyret opplyser at det skal følge utviklingen framover, og generalsekretær Nils Einar Aas skal i samarbeid med særforbundene gå i dialog med Datatilsynet for nærmere avklaringer av det juridiske handlingsrommet.

NIF nedsatte strømmeutvalget i mars i år etter støy og kritikk rundt strømmetjenesten MyGame. VG avslørte før jul i fjor flere uønskede MyGame-hendelser, og i ukene som fulgte ble det mye debatt.

Seks særforbund har vært med i MyGame-ordningen. 13. januar tok de grep, og det ble innført en midlertidig aldersgrense på 18 år.

Datatilsynet lanserte i juni en ny veileder rundt strømming av barneidrett, og den har vært sentral når strømmeutvalget har gjort sine vurderinger. I en kommentar til veilederen slo direktør Line Coll fast at strømming av breddeidrett som hovedregel ikke kan gjennomføres innenfor lovverket.

(©NTB)

Idrettspresident Zaineb Al-Samarai åpner for strømming av barne- og ungdomsidrett som drives på høyt nivå. Foto: Beate Oma Dahle / NTB