Klarer WWF Verdens naturfond å stanse vinterens ulvejakt? Svaret kommer fredag.
Klarer WWF Verdens naturfond å stanse vinterens ulvejakt? Svaret kommer fredag. Foto: John Arne Paulsen

I dag kan WWF Verdens Naturfond stoppe ulvejakta

Ulvejakta som startet 1. desember er stadig mer amputert. Jegerne mister anledningen til å jakte ulv der det er ulv.

Klima- og miljødepartementet har gått god for rovviltutvalgenes vedtak om å felle inntil 26 ulver utenfor ulvesonen, med jaktstart 1. desember. 12 av ulvene på fellingskvota kan skytes i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold. For Nes betyr det kun mulighet for ulvejakt vest for Glomma.

Hedmark-stans

– Fylkesmannen i Hedmark har i tillegg stanset jakta så å si i hele Hedmark. Med andre ord får en ikke jakte ulv der det er ulv, sier Olav Mæhlum, leder i Viltnemnda i Nes.

Hele jakta kan dessuten bli stoppet fredag denne uka. WWF Verdens naturfond har gått til sak mot departementet for å stoppe ulvejakt. Denne ankesaken kom opp i Borgarting lagmannsrett tirsdag denne uka, og det er ventet at dommen faller fredag denne uka.

Grunnloven

WWF Verdens naturfond kritiserer Klima- og miljødepartementets aksept av ulvejakt og baserer det med synet om at den norske rovdyrforvaltningen er i strid med Grunnloven, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen.

Ingrid Lomelde er miljøpolitisk leder i WWF Verdens naturfond. Hun fastslår at totalkvota for denne ulvejakta er altfor høy.

Ingrid Lomelde i WWF Verdens naturfond.
Ingrid Lomelde i WWF Verdens naturfond. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

– Statens praksis skaper ikke tillit eller forutsigbarhet, men bidrar til et stadig økende konfliktnivå. Norge trenger en tydelig avklart, tillitvekkende, konfliktdempende og forutsigbar rovdyrforvaltning. Det er statens ansvar. Et ansvar som i dag skyves fra skanse til skanse sammen med våre kritisk truede ville dyr, sier Lomelde til NTB.

– Totalfredet

Hun legger til at ulv i Norge er totalfredet.

– Den er oppført på rødlisten som kritisk truet. Statens praksis skaper ikke tillit eller forutsigbarhet, men bidrar til et stadig økende konfliktnivå, uttaler Lomelde.

Det er åpnet for jakt kun utenfor ulvesonen. Rett over nyttår kan det bli ulvejakt inne i sonen, men dette er ennå ikke avklart.

– Rovviltutvalgene har vedtatt å felle ulver inne i sonen, blant annet ulvene i Mangen-reviret. Om det virkelig blir jakt øst for Glomma over nyttår, gjenstår å se, sier viltnemndleder Mæhlum.

Mangen-reviret innlemmer deler av Nes i øst.

john@raumnes.no