IKKE KRAV: Husbanken har ikke krevd at omsorgsboliger skal blandes med vanlige boliger, men føringene er likevel klare når de sier at boligene bør bli plassert i ordinære og gode bomiljøer. Foto: John Arne Paulsen

Husbanken: Bør unngå institusjonspreg

Husbanken stiller ikke krav til at omsorgsboliger må blandes med vanlige boliger. Men de anbefaler at dette gjøres.

Det har vært en del usikkerhet om Husbanken har krevd at omsorgsboliger blandes med vanlige boliger, men dette avviser Erik Simensen, avdelingsdirektør Viken i Husbanken. Samtidig peker han på at det er viktig å unngå en stor ansamling av omsorgsboliger, og gi det et «institusjonspreg».

– Husbanken har kriterier til utforming og plassering av omsorgsboliger, for å sikre at boligene dekker behovene til de som skal bo der, sier Simensen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Ikke for mange

Det betyr i følge Simensen at boenheten «ikke skal ha institusjonslignende preg», «bør bli plassert i ordinære og gode bomiljøer» og «ikke bør være for mange».

– Det må ikke føre til at ulike brukergrupper samlokaliseres på en uheldig måte, slår Simensen fast.

Når det gjelder Runnivegen 15 og 19, med salg av tomta og gjenkjøp av 30 omsorgsboliger, har flere pekt på at kombinasjonen gjør det uaktuelt for en del utbyggere å være med og legge inn anbud. Til slutt satt kommunen igjen med én tilbyder, Linstow AS.

Kan være utfordringer

De 30 omsorgsboligene Nes skal kjøpe tilbake, vil ha en pris som ligger tett opp mot 100 000 kroner per kvadratmeter. Det er det også mange, også politikere, som har reagert på. I Årnes sentrum kan man få leiligheter med kvadratmeterpris på mellom 50 000 og 60 000 kroner.

– Husbanken ser at det kan være utfordringer knyttet til økende kostnader i boligmarkedet, sier Simensen.

Han legger til at prosjektet i Runnivegen 15 så langt er i tråd med Husbankens regelverk og føringer, og de skal ha nærmere dialog med kommunen og utbygger framover.

Berømmer kommunen

Husbanken har hatt tett dialog med kommunen i prosjektet.

– Vi berømmer Nes kommune for å legge til rette for en aldersvennlig boligpolitikk hvor det stilles kvalitetsmessige krav til boligene, sier Simensen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Han legger til at Husbanken stiller krav til at det skal gjennomføres en anbudskonkurranse, men det er Nes kommune som setter kriteriene for anbudet med hensyn til pris og kvalitet.

– Vi forholder oss til en forespørsel fra Nes kommune om finansiering av et omsorgsboligprosjekt på Runni på Årnes. For at omsorgsboliger skal dekke behovene til beboerne best mulig, og i størst mulig grad fremstå som ordinære boliger i boligmassen, har Husbanken krav til utforming og lokalisering, sier Simensen.