Helge Orten, leder transportkomiteen, mener det vil gå raskt til byggestart for ny E16.
Helge Orten, leder transportkomiteen, mener det vil gå raskt til byggestart for ny E16.

Høyre holder på byggestart om to år

– Om alle gode krefter går sammen, er det mulig med oppstart i løpet av to år.

Det gjentar Helge Orten, leder i transportkomiteen på Stortinget, overfor Raumnes. Han skriver i en epost til Raumnes at Ap ikke har troen på rask oppstart.

–Det overrasker meg at de kun er opptatt av å lete etter problemer, og ikke er mer løsningsorienterte, skriver Orten.

Han mener overføringen av prosjektet til Nye Veier er det som åpner for en helhetlig og rask gjennomføring.

– Jo raskere traseavklaring og lokale planprosesser kan gjennomføres i samarbeid med Nye Veier, jo raskere kan prosjektet startes opp, skriver Orten.

Han mener det er tilstrekkelig med midler i porteføljen til Nye Veier, og når selskapet bestemmer seg for å starte reguleringen betyr det også at de vil bygge vegen så snart som mulig.

– Når Nye Veier overtar en strekning, er det uvesentlig hvordan denne strekningen er prioritert i Nasjonal Transportplan. Nye Veier gjør sine egne beslutninger om oppstart, basert på de midlene de får årlig over statsbudsjettet og eventuelt bompenger, skriver Orten.

Når Orten og Høyre ber kommunen om å «ikke tulle med» framdriften, stilles det spørsmål ved demokratiske prinsipper. Orten sier det ikke er meningen med utsagnet.

– Jeg har aldri bedt noen om å legge demokratiske prisnipper til side. Kommunen må selvfølgelig følge gjeldende lovverk, skriver Orten.

Orten gjentar at det vil være fullt mulig med oppstart innen to år, selv om Nye Veier altså ikke har på plass sin prosjektorganisasjon ennå.

janerik@raumnes.no