annonse

– Hold til høyre!

Uoversiktlig plass
Uoversiktlig plass: Dette bildet er tatt i en rolig periode på dagen. Når elevene skal leveres og hentes blir det fort kaotisk. FAU ber bilistene om å holde til høyre. (Foto: John Arne Paulsen)

FAU kommer med en klar oppfordring til bilistene som leverer og henter sine barn på Auli barneskole.

John Arne Paulsen

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) på Auli skole har en god stund nå vært i dialog med Nes kommune om trafikken på området ved skolens gymsal.

I en artikkel i Raumnes 1. november karakteriserte FAU-lederen parkeringsplassen mellom gymsalen og innkjøringen til skolen som et eneste stort og farlig kaos.

Nå kan FAU bringe den gledelige nyheten at det vil bli skilting. I tillegg jobbes det videre inn mot kommunen for å få fast dekke, altså asfalt, på plassen. FAU ber også om atskilt gangveg for elevene og merket parkering.

Inntil dette er på plass, ber FAU alle bilister om å overholde høyreregelen ved at all ferdsel inn på parkeringsplassen skjer via vegen til høyre for parkeringen sett fra Skredderstuvegen. FAU ber også bilistene om å holde til høyre ved utkjøring fra plassen også.

– Hold til høyre! maner Jeanette Storhaug i FAU og Auli-rektor Øivind Svendsen i en melding ut til foreldrene. De påpeker samtidig at de ikke har noen myndighet til å drive trafikkontroll, men bilistene bes uansett om å følge denne oppfordringen av hensyn til barnas sikkerhet.

john@raumnes.no

annonse