GAVEFRITT: Ingrid Marie Auke, FAU-leder Årnes skole, anbefaler flere skoler å vurdere gavefrie bursdager. Foto: Lisbet Bekkeli Amundsen

Her har de kuttet ut gavene: – Alle gjestene stiller likt

Når elever ved Årnes skole feirer bursdag med klassen, kommer gjestene uten gaver.

Alle som har eller har hatt barn i skolen vet at feiring av bursdager og hvor mye som skal gis i gaver er et gjentakende tema.

Ingrid Marie Auke, klassekontakt og leder av FAU (Foreldrerådets arbeidsutvalg) ved Årnes skole, mener de har en modell som kan anbefales.

– For det første er det fint å slippe gavefokuset og bare fokusere på å kose seg sammen i bursdag. For det andre er det fint å vite at man ikke ekskluderer noen ut fra familiens økonomi. Alle gjestene stiller likt, sier Auke.

BARNEBURSDAG: Feiring av bursdager og hvor mye som skal gis i gaver er et gjentakende tema. Foto: Tor Richardsen/NTB

Lager personlig kort

Hun forteller at tanken bak en gavefri bursdagsfeiring er at flest mulig barn skal få anledning til å delta. Gjestene oppfordres imidlertid til å lage et kort til bursdagsbarnet.

– Bursdager er fellesskapsbyggende og viktig for barna, men vi har valgt å kutte ut de tingene som kan virke ekskluderende, som innkjøp av gaver, sier Auke.

Hun peker på at det fort blir mange barnebursdager i løpet av et år. For et barn i en klasse med 20 elever blir det kanskje 10–15 bursdager i løpet av året, og mange familier har gjerne flere barn i skolealder, og da blir det enda flere bursdager.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Selv om gavene bare skal koste en 50-lapp eller en 100-lapp, blir det til slutt snakk om mye penger, sier hun.

Hun synes også det er et annet positivt aspekt ved å kutte ut gavene.

Unngår gavefokus

– Barnebursdager varer ganske kort, og gaver kan kanskje oppleves som et litt støyende element der fokuset gjerne blir hvem som har kjøpt hva. Min erfaring med denne ordningen er at det ikke har vært noe savn med gaver, sier hun.

Ved Årnes skole er ordningen praktisert i flere år, men den er ikke nedtegnet skriftlig som en felles ordning. I FAU-møtet denne uka var det ifølge Auke enighet om at dette er en fin måte å feire barnebursdager på og at det kanskje bør skriftliggjøres som en anbefaling fra FAU at alle klassene gjør det på denne måten.

– For at bursdagsbarnet skal få en gave, har vi gjort det slik at foreldrene til bursdagsbarnet kjøper en gave for maks 300 kroner som overrekkes under bursdagen som en gave fra klassen, forklarer Auke.

Da hun var klassekontakt i første klasse i fjor, fikk hun vite at det var tradisjon å feire bursdager uten gaver.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Jeg synes det er en fin ordning, og jeg har bare fått positive reaksjoner fra de jeg har snakket med. Folk synes det er flott at vi tilrettelegger for at alle skal kunne være med, sier Auke.

– Alle skal være inkludert

Hun anbefaler andre skoler å vurdere bursdager uten gaver, og med tidene vi går i møte med høye utgifter, tror hun det blir mer aktuelt for andre å vurdere det. Sett i et miljøperspektiv, mener hun også det er positivt å kutte masse småkjøp.

– Personlig synes jeg bursdagene har vært koseligere uten gaver, og barn er endringsvillige og forholder seg raskt til nye ting, sier hun.

For at ingen skal ekskluderes fra klassebursdager, blir det formidlet på første foreldremøte på høsten at man enten ber alle guttene, alle jentene eller hele klassen.

– Nå er det snart halloween, og da er oppfordringen fra FAU at man har felles klassearrangementer. Det er viktig at klassekontaktene er tydelige på at alle skal være inkludert, sier hun.

Tar saken til KFU

Leder i kommunalt foreldreutvalg i Nes (KFU), Merete Ottosen, synes gavefrie bursdager absolutt er et tema det er interessant å belyse. Hun vil ta initiativ til å sette det opp som sak til diskusjon i KFU.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Jeg tror det er spesielt viktig å snakke om dette nå i disse økonomiske tider med økte utgifter, sier hun.

Saken har ikke vært diskutert i KFU, men personlig er Ottosen positiv til en slik ordning.

– Det handler om å føle seg inkludert og å ikke gå med en klump i magen når man går i bursdag eller at man ikke får kommet fordi man ikke har mulighet til det økonomisk. Min umiddelbare reaksjon er at jeg ser på det som positivt å ha bursdager uten gaver, sier hun.