Her blir Drognesbakken historie.
Her blir Drognesbakken historie. Foto: Sven Orskaug

Her blir hoppbakken jevnet med jorden

Nokså nøyaktig 50 år etter at bakken ble offisielt åpnet, er Drognesbakken nå jevnet med jorden.

28. desember 1968 ble bakken innviet med et åpningsrenn. 40 skihoppere fra hele bygda deltok i åpningsrennet der Knut Støverud, Haga og Tore Ringstad, R&Å sto igjen med bakkerekord på 23 meter. Byggekomiteens formann, Ole Røkholt, ble også nevnt i referatet i Raumnes. Han vant klassen over 35 år.

I klassen gutter 10 år ble Ola Årnes nummer to. Han har senere satt bakkerekorden som ble stående helt til bakken rives. Ola Årnes hoppet 28,5 meter, i følge Frits Wahlstrøms bok «Hoppbakker og hoppminner i Nes gjennom 150 år».

Wahlstrøm skriver i boka at bakken så dagens lys etter at Drasjøbakken ble nedlagt og Rotnesenga på vestsiden av Glomma sang på siste verset.

Prestegårdsstupet

Den da aktive hoppgruppa i R&Å så seg om etter en egnet tomt, og valget falt på et område som gikk under navnet Prestegårdsstupet på Fjuk. En komite med Ole Røkholt, Olaf Drognes, Rolf Schei og Bjørn Sutterud jobbet med saken, og fikk ja til å bygge bakken.

Et drøyt halvår etter at generalforsamlingen i R&Å sa ja, ble bakken altså offisielt åpnet.

Slik så bakken ut i solskinne søndag.
Slik så bakken ut i solskinne søndag. Foto: Jan Erik Hæhre

Historien om bakken sier at den ble kostbar for R&Å, tross 15 000 kroner fra kommunen og 20 000 kroner fra Statens Ungdoms- og Idrettskontor. Sluttregningen ble på 50 000 kroner.

Lai Berg sponset klubben med broilere som ble loddet ut, og dette ble populært. Før sommeren 1969 var over, var bakken nedbetalt, i følge Wahlstrøms bok.

I 2013 vedtok styret i R&Å å legge ned bakken. Seks år senere er altså bakken jevnet med jorden.

Sikkerhetshensyn

– Det er sikkerhetshensyn som gjør at vi river bakken nå, sier Tor Edvin Hoelsengen, nestleder i R&Å.

Hoelsengen peker på at hoppmiljøet i R&Å ligger brakk, og har gjort det i mange år. Dermed forfaller også bakken.

– Vi har fått bekymringsmeldinger fra naboer, påpeker Hoelsengen.

Det har imidlertid tatt litt tid å avklare eierskapet til bakken og grunnen. Det viser seg at kommunen eier grunnen, mens R&Å har eid bakken. Dermed er rivingen R&Ås ansvar.

– Dette er heller ikke en jobb vi kan gjøre på dugnad. Derfor har vi leid Rønningen maskin til jobben, sier Hoelsengen. Han legger til at materialene gis bort om noen har bruk for dem. Da er det bare å ta kontakt med R&Ås hovedstyre.