BODDING: Her kommer det kryssingsspor, primært for å styrke godstrafikken på Kongsvingerbanen. Foto: John Arne Paulsen

Håper på Bodding-løsning i siste liten

– Dette er plan B.

Utvalgsleder Rune Tranum for teknikk, næring og kultur var ordknapp da saken om krysningsspor kom til behandling tirsdag. Kommunedirektøren har anbefalt å følge Bane Nors forslag til løsning.

– Dette er plan B, sa han om rådmannens forslag, og foreslo å ta saken til orientering. Han hevdet under møtet at det blir jobbet for å finne en løsning.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

I flere år har det vært planlagt et 750 meter langt kryssingsspor ved Bodding, sør for Årnes. Dagens planoverganger i området skal erstattes. Bane Nor hadde opprinnelig foreslått ei bru ved Bodung stasjon og ei bru ved Folvell.

Skapt protester

Planene har skapt protester fra bønder som har eiendom på begge sider av jernbanen og som ønsker en kulvertløsning i stedet for bru. Det har også vært skepsis til stort beslag av dyrka mark.

Bane Nor la i høst fram et nytt forslag, som reduserer beslaget av dyrket mark ved å kutte ut en bruoverføring og knytter seg opp til en allerede eksisterende undergang. For flere av bøndene i området vil det bety at de får betraktelig lenger reisevei og må ut på Nedre Hagaveg for å komme til og fra egen eiendom med landbruksmaskiner.

HÅPER PÅ LØSNING: Leder i utvalg for teknikk, næring og kultur, Rune Tranum. Her avbildet sammen med kommunalsjef for samfunn og miljø, Caroline Salberg Rødfoss, i tirsdagens utvalgsmøte. Foto: Lars Akerhaug

– Inneforstått

Det ble samtidig understreket fra administrasjonen at handlingsrommet til politikerne ikke er stort om man ønsker å unngå en statlig plan for krysningssporet.

– Vi tror det politiske liv i Nes nå er helt innforstått med at vi ikke skal stoppe krysningssporet, sa Tranum.

BODDING: Handlingsrommet til politikerne ikke er stort om man ønsker å unngå en statlig plan for krysningssporet. Foto: John Arne Paulsen

Jobbes for løsninger

Tom Roterud er gruppeleder i Senterpartiet og har fulgt saken tett. Han sier til Raumnes at det blant annet jobbes med å finne løsninger som reduserer transportbehovet på fylkesvegen.

– Det er snakk om tekniske tiltak for å redusere transportbehov, sier Roterud, og slår ut med hendene om situasjonen kommunen og bøndene befinner seg i.

– Vi ser at vi har blitt satt sjakk matt. Dette er pest eller kolera. Pengene til planprosesser er tom, for å kalle en spade for en spade.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Alternativet nå er at statlig plan, sier Roterud, som håper det er mulig å se på tiltak for å redusere transport, noe som også vil gi redusert erstatningsansvar til de berørte grunneierne.