VIL HA MED ALLE: Tom Hagen, styreleder i FUVO, er opptatt av at dårlig økonomi ikke skal stoppe noen unger fra å delta i idretten.

Frykter at barn må slutte på aktiviteter på grunn av dårlig økonomi

Flere idrettslag i Nes frykter at barn og unge slutter på grunn av dårlig økonomi. I FUVO ber nå styreleder Tom Hagen foreldre som opplever økonomiske utfordringer om å ta direkte kontakt.

Det er en økende utfordring for idrettslag at stadig flere faller fra. Med dyrere drivstoff, strøm, matvarepriser og høyere rente, er Tom Hagen, styreleder i FUVO, bekymret for hvordan situasjonen påvirker barn og unges mulighet til å delta i idrett.

– Allerede i fjor så vi en svak økning i antall som ikke betalte fakturaene idrettslaget sendte ut. Vi er fryktelig spent på hva som skjer når vi nå skal sende ut for 2023, sier Hagen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Han er opptatt av at dårlig økonomi ikke skal stoppe noen unger fra å delta i idretten.

– Det siste vi ønsker er at noen blir stående utenfor, sier Hagen.

BEKYMRET: Tom Hagen frykter mange forsvinner ut av idretten på grunn av dårlig økonomi.

Ingen etablert ordning

Dersom fakturaene som sendes ut ikke blir betalt, sendes det automatisk ut en påminnelse fra klubben. I likhet med andre idrettslag i Nes er det ikke etablert noen ordning for dem som sliter med å betale prislappen for å drive med idrett eller kulturaktiviteter, men Hagen forteller at døra hans er åpen.

– Foreldre som opplever at økonomi er en barriere, trenger bare å ta kontakt, så løser vi det. De sakene går kun til meg, resten av styret blir ikke orientert, det blir mellom meg og de som tar kontakt, sier Hagen.

Han forteller at treningsavgifta utgjør under ti prosent av inntektene til klubben.

– Vi er avhengig av den, men om det er noen som ikke kan betale, er det ikke det som stopper klubben. De som ikke har betalt for 2022, er fortsatt velkomne, sier Hagen.

– Foreløpig ikke noe stort problem

Foreløpig melder verken idretts- eller kulturlivet i Nes om store utfordringer knyttet til ubetalte fakturaer, men i Hvam IL er drift- og utviklingsleder Marte Garsjø like spent som Tom Hagen på de neste månedene.

– At medlemmene våre ikke betaler er foreløpig ikke noe stort problem i klubben vår, men jeg er spent på tiden som kommer. I løpet av kort tid sender vi ut medlemskontingent og treningsavgift for 2023. Om det er mange som sliter med å betale nå gjenstår å se, sier Garsjø.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

SPENT: I løpet av kort tid sender Hvam IL ut medlemskontingent og treningsavgift for 2023. drift- og utviklingsleder Marte Garsjø er spent på tiden som kommer.

Det er ulik praksis i klubbene hvordan de håndterer ubetalte fakturaer. Thomas Sann, styreleder i R & Å, forteller at lagleder eller trener tar direkte kontakt når de har mistanke om at noen har anstrengt økonomi. I noen tilfeller ettergir de treningsavgifta.

TAR DIREKTE KONTAKT: TThomas Sann, styreleder i R & Å, forteller at lagleder eller trener tar direkte kontakt når de har mistanke om at noen har anstrengt økonomi.

– Så er det noen som bare slutter. Da forfølger vi ikke saken noe mer, og vi sender aldri ut inkasso. Det er nok mange grunner til frafall i idretten, men økonomi er nok en grunn som mange ikke tør eller ønsker å opplyse om, sier Sann.

Bente Kværnes, kasserer i Haga, forteller at de gjerne vil ha alle med. De fanger opp dem med anstrengt økonomi når de sender ut purringer, og Kværnes forteller at de strekker seg langt for å gjøre det mulig for flest mulig å delta.

SER UTFORDRINGER_ Bente Kværnes i Haga IFsier at de strekker seg langt for at flest mulig skal kunne delta i idrettslaget.

– Vi har i flere tilfeller vært behjelpelige med å skaffe utstyr, og har tatt regninga for det selv. Vi ser at det kan være utfordrende for mange å kjøpe utstyr, og ser på løsninger som gjør det lettere med bytte og salg av brukt tøy, sier Kværnes.

– Kan splitte regning og kontakte Nav

Ingun B. Elvhaug, rektor i Nes kulturskole, ser foreløpig heller ingen sterk nedgang i elevtallet, som for tiden er på rundt 500.

– Vi har ikke fakturert for vårsemesteret ennå, men gir muligheten til å splitte regning i de tilfellene det er aktuelt, og prøver å veilede for søkemulighetene man har. Videre er det NAV som kan bistå og hjelpe barn og unge. Vi er generelt obs på at prisnivået i sterkest mulig grad skal prøve å holdes nede, og glad vi kan ha søskenrabatt og en prisreduksjon med foreldre som har barn som er aleneforsørgere, sier Elvhaug.

OPPTATT AV Å HOLDE PRISNIVÅET NEDE: Ingun B. Elvhaug, rektor Nes kulturskole.

I Nes skolekorps prøver de også å holde medlemskontingenten så lav som mulig.

– Foreløpig betaler de aller fleste. I vedtektene våre står det at man mister medlemskapet i korpset om kontingenten ikke blir betalt i løpet av året. Men det har ikke vært aktuelt så det har ikke vært et tema hos oss nå, sier Linn Gjelsvik Andresen, leder i Nes skolekorps.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Hun forteller at de ikke har noe system som fanger opp de som ikke klarer å betale, men oppfordrer dem til å ta kontakt for å finne en løsning. Andersen legger heller ikke skjul på at hun er spent på hvordan våren blir og om det er mange som vil få problemer med å betale når semesteravgiften nå sendes ut.

Bekymret for kostnadsøkningen

Idrettsklubbene i Nes søker idrettsrådet for å få refundert deler av ubetalte fakturaer fra medlemmene.

Sjur Kilde, leder av idrettsrådet, sier at det ikke har vært noen økning i forespørsler fra bygdas idrettslag om å få penger refundert på grunn av manglende innbetaling av medlemskontingenter eller treningsavgifter.

– I idrettsrådet har vi en ordning der idrettslagene kan søke om å få penger refundert på grunn av manglende betaling fra medlemmene. Det har de siste årene vært veldig stabilt med tilbakebetalinger, sier Kilde, som ikke legger skjul på at han er bekymret for tida som kommer.

– Når prisene på det aller meste stiger og renta øker får husholdningene mindre å rutte med og mange ser etter steder å spare penger. Da kan det være at noen må kutte i barnas aktiviteter for å få det til å gå rundt, og for å ha penger til å betale regninger. Vi vil i tida som kommer ha et ekstra fokus på dette, sier Kilde.

Han er også bekymret med tanke på at en del av bygdas idrettslag eier sine egne anlegg og at kostnadene for å drifte disse stiger.

– Det kan igjen føre til at medlemskontingenter og treningsavgifter blir dyrere. Idrettslagene må jo få dekt sine kostnader, fortsetter Kilde.

Han tror vi bare har sett starten på det som vil komme.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Nei, det ser ikke bedre ut i tida som kommer, dessverre, sier Kilde.

Frykter mørketall

Selv om idrettslagene i Nes ønsker at dårlig økonomi ikke skal hindre noen fra å delta i idrett, frykter samtlige Raumnes har vært i kontakt med mørketall.

– Jeg er også lærer på barneskolen, og får overraskende mange spørsmål om hva det koster å drive med idrett. Det er ikke noe barn plukker opp av seg selv. Jeg tror ganske sikkert det er mørketall. Min klare oppfordring er at dårlig økonomi ikke skal stoppe noen unger fra å drive med idrett. Idrettslagene er nødt til å ta med «gratispassasjerer», såpass raushet må det være. Da får vi heller jobbe litt ekstra dugnad eller bruke lit mindre på andre ting, sier Tom Hagen i FUVO.