JOBBER SAMMEN: Liv Gustavsen har som medlem i programkomiteen laget ny Frp-politikk. Komiteen ledes av Sylvi Listhaug. Foto: Privat

Frp-Liv: Vil ha kastrering for seksuelle overgrep mot barn

Frps Liv Gustavsen har fått gjennomslag i programkomiteen til partiet. Gustavsen vil at mennesker som begår alvorlige seksuelle overgrep mot barn, skal kunne dømmes til behandling med medisinsk kastrering.

Nesbu Liv Gustavsen er del av programkomiteen til Frp nasjonalt, som har i oppgave å lage et nytt partiprogram for Fremskrittspartiet. Programmet skal gjelde for stortingsperioden 2021-2025, og ledes av Sylvi Listhaug.

Les også
Nå skal Liv (53) lage ny Frp-politikk

Komiteen startet arbeidet i mai og sender denne uken programforslaget ut på høring blant medlemmene.

Gustavsen har hatt ansvaret for å utmeisle ny justispolitikk for Fremskrittspartiet. Hun sier det har vært viktig å jobbe for strengere straffer. Komiteen foreslår blant annet at kriminelle utenlandske statsborgere skal sendes ut av Norge og sone straffen i hjemlandet. Komiteen åpner også for å straffe barn helt ned i 14-årsalderen.

– Vi ser i dag kriminelle ungdomsgjenger der barn under 15 begår grov vold og kriminalitet. Dette er et økende problem. Barnevernsinstitusjonene får ikke et godt nok grep om ungdommene. Derfor må det til et fengsellignende soningsted for disse unge, sier Gustavsen.

Les også
Liv i karantene etter Ringnes-besøk

Fratas omsorgsretten

Nesbuen er særlig opptatt av at seksualforbrytere som forgriper seg på barn må straffes langt hardere enn i dag.

– Derfor skal arbeidet mot trafficking, menneskehandel og overgrep mot barn styrkes. De som har begått alvorlige seksuelle overgrep mot barn, skal kunne dømmes til behandling med medisinsk kastrering. Foreldre som er dømt for overgrep mot egne barn, skal umiddelbart fratas omsorgs- og samværsretten, fastslår Gustavsen.

Hun har også fått med seg programkomiteen på at alle som blir dømt for alvorlig overgrep mot barn, automatisk skal idømmes en forvaringsdom.

For å holde soningskøene nede, ønsker Gustavsen at private aktører skal kunne bygge og eie fengsler på oppdrag fra staten.

– Vi kan ikke ha det slik at gjerningsmenn som har begått alvorlige forbrytelser går fritt rundt i gatene i påvente av soning. Det er en belastning for ofrene og familiene deres.

– Jeg har selv sett hvordan «svingdørs-soning» er lite preventivt. At man kommer inn en fredag og ut igjen en uke eller to etter, i påvente av påtale.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Les også
Nes Frp klager til Sivilombudsmannen

Særskilt ordning for unge

For å forhindre at unge havner i en kriminell løpebane tar Gustavsen til orde for å innføre en særskilt ordning for unge i varetekt. Unge skal ikke kunne løslates før alle saker er oppgjort.

– Unge som venter på endelig dom vil ikke kunne ta seg jobb eller starte på skole. Det øker sjansen for at den kriminelle løpebanen bare fortsetter.

Programkomiteen vil rette større oppmerksomhet mot unge som soner i fengsel.

– Skal vi få unge kriminelle på riktig kjøl, må ungdomsenhetene ha spesielt tilrettelagte rehabiliteringstiltak. Denne gruppen har behov for klare rammer og bedre forutsigbarhet i hverdagen.

Les også
To nesbuer nominert: Liv med full fart mot stortingsplass: – Jeg ble overveldet

Gustavsen vil at dømte under 23 år, ikke 18 som i dag, skal inngå i kategorien «ung soningsfange». Det gir ifølge Gustavsen mer forebyggende oppfølging på innsiden av murene.

– Jeg er for strengere straffer, men soning uten mening og rehabilitering, gir ingen utvikling av et menneske.