FRAMTIDAS ÅRNES: Line Ramstad og Erik Røseid inviterer nesbuene ti å si sin mening om Årnes.

Framtidas Årnes: – Vi vil høre din mening

Hva skal til for å gjøre Årnes til et godt sted å leve? Line og Erik vil høre din mening.

Under matfestivalen Brød & Cirkus inviterer Line Ramstad og Erik Røseid alle nesbuer til å komme med sin mening om Årnes og hva de ønsker seg av kommunesenteret i årene framover.

– Vi har alle en felles interesse i at Årnes skal være et godt sted å være for alle som bor i kommunen. Vi ønsker å gi nesbuene en stemme når det gjelder ønsker for hvordan Årnes skal være i 2042, sier Line.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Les også
Årnes Brygge AS: Nå er planforslaget levert

Under festivalen er de tidligere lokalene til Aurskog Sparebank i Jahrgården gjort om til mingleplass og utstillingslokale for kommunedelplan Årnes, og Line og Erik håper mange kommer innom for å slå av en prat og å skrive ned sine innspill.

Presenteres for politikerne

– Vi rigger opp en hel vegg med spørsmål som vi håper nesbuene vil svare på helt anonymt. Svarene legges i ei kasse, og resultatet skal presenteres for kommuneadministrasjonen og politikerne, sier Line.

Hun er landskapsarkitekt og gründer, og skal sammen med Ole Erik Lunder, partner og prosjektleder i GreenHouse AS, lede næringsseminaret på åpningsdagen torsdag 22. september. Tema for seminaret er framtidsrettet næringsutvikling i en bynær landbrukskommune.

De skal også selv stå på talerstolen med foredragene «Det grønne skiftet – tilbake til framtiden? Hva er merverdien av gode boliger og tettsteder der folk trives» og «Selvforsyning og sirkulær ressursbruk i Nes – et tankeeksperiment».

– Hva vil nesbuene ha?

I forlengelse av seminaret settes det altså fokus på utviklingen av Årnes gjennom utstillingen i Jahrgården.

Les også
Ildsjelene bak Høieparken: – Hvis en virkelig vil noe, må en gjøre en del selv

– Vi håper det blir en positiv og samlende opplevelse, sier Line.

– Målet er å dokumentere hva den generelle nesbu vil med kommunesenteret sitt og hva man vil ha her, sier Erik.

Han har bakgrunn fra media og er for mange kjent som en av initiativtakerne bak Høieparken på Årnes.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Trivsel og bærekraft

– Med utstillingen blir vi et slags bindeledd mellom innbyggerne og kommunen, og vi håper på mange gode innspill og samtaler om rammene for hva som skaper et godt bygdesenter der folk vil være og bo, fortsetter Line.

Les også
Sier nei til riving av Schiefloegården

De tre nesbuene har gjennom reiser, studier og arbeid i inn- og utlandet fått mulighet til å se Nes og Årnes fra et annet perspektiv, og de har alle tre valgt å bosette seg her igjen. De har til felles at de er veldig glade i hjemkommunen og ønsker seg en bærekraftig utvikling av Årnes som et bygdesenter der folk virkelig trives.

– Vi gleder oss til å møte gamle og nye nesbuer og ser frem til å dykke videre inn i de mulighetene som finnes når man gir flere stemmer plass i den offentlige debatten. Vi tror dette blir skikkelig gøy, sier Line og Erik.