annonse

Først satte NSB inn buss for tog - nå forsvinner rushtidstilbudet helt

RA201710171219976AR.jpg
Midtplattformen (til venstre for toget) på Haga Stasjon vurderes som for usikker til å bruke til av- og påstigning. Den er derfor nylig stengt. Som plaster på såret satte NSB satte inn buss for tog, men nå forsvinner også dette tilbudet. (Foto: John Arne Paulsen)

Fra 23. desember får togreisende til og fra Haga fire færre avganger i døgnet. Midtplattformen er stengt, noe som skaper reaksjoner.

John Arne Paulsen

HAGA STASJON

Det reduserte tilbudet innebærer man fjerner to avganger på morgenen og to på ettermiddagen. NSB forklarer at dette skjer som følge av at Bane NOR stengte midtplattformen i oktober etter en sikkerhetsvurdering.

- Bane NOR har vurdert samtlige jernbanestasjoner i Norge hvor det krysser tog. Det ble besluttet å stenge midtplattformen på Haga stasjon, opplyser Mari Bragstad, markeds- og kommunikasjonssjef i NSB Øst. Hun legger til at dette medfører at de to avgangene om morgenen fra Haga mot Oslo og de to fra Oslo om ettermiddagene ikke kan slippe av eller ta med passasjerer.

- De øvrige togene går som normalt, legger hun til.

Hun forteller også at NSB de siste ukene har erstattet de fire avgangene med buss.

- Men dette tilbudet bortfaller etter 22. desember etter avtale med Jernbanedirektoratet, forteller Bragstad.

Disse fire avgangene i rushtiden har vært avhengige av å bruke sporet inntil midtplattformen. NSB fastslår at stengingen av plattformen får slike negative følger for passasjerene.

- Vi beklager at de reisende til og fra Haga får et redusert tilbud, men liv og helse kommer først, sier Bjørn Kristiansen, konserndirektør marked- og trafikk i Bane NOR. Han legger til at Haga stasjon har en smal midtplattform og at sikten er dårlig.

- Det har vært hendelser på Haga stasjon som kunne ha utviklet seg til alvorlige ulykker emd tap av menneskeliv som ytterste konsevkvens, forteller Kristiansen.

Personovergangen mellom plattformene på Haga blir tatt bort, mens mellomplattformen fortsatt blir stående, fordi Haga stasjon er fredet.

Dette ender med en tilsvarende situasjon som på Seterstøa, der disse aktuelle togene fortsatt vil stoppe på Haga stasjon for kryssing, men der det ikke er mulig å gå av eller på.

Stopp på de nevnte fire avgangene på Haga stasjon har fått flere til å kontakte Nes kommune med ønske om hjelp. Runar Gilberg har spurt ordføreren om å ta følgende spørsmål opp med NSB:

"I hvilken grad er det vurdert mindre endringer i avgangstider for ekstratogene som innebærer at togene ikke trenger å krysse på haga stasjon, og alle tog således kan benytte hovedplattformen?"

- Det er ønskelig at ordføreren retter en henvendelse til NSB om dette, opplyser Gilberg.

Jan Haugen har også henvendt seg til Nes kommune i sakens anledning. Han viser til at det rent teknisk er fullt mulig å bygge en ny plattform til spor 2 på yttersiden mot Glomma.

- Undergang er allerede på plass. Det er heller ikke riktig at midtplattformen er fredet, det viser Bane NORs egne verneplan, skriver Haugen i en epost til Nes kommune.

Han ber om at kommunen engasjerer seg i denne saken,.

- Blir ikke dette i orden, er det ikke lenge før Haga stasjon blir nedlagt, fastslår Haugen.

Thor Albertsen i Nes kommune har nå svart på de nevnte henvendelsene.

- Vi vil etterspørre Bane NORs planer for Haga stasjon og hvordan det er tenkt å videreføre et godt tilbud for de reisende over Haga stasjon og Kongsvingerbanen. Vi ber om en rask tilbakemelding på disse temaene, senest 15. desember, skriver Albertsen.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på raumnes.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse