Tørken på Østlandet har ført til at brannvesenet har innført totalforbud mot åpen ild i Follo, Romerike og Østfold.Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Forbud mot åpen ild innføres i store deler av Østlandet

Fra klokka 15 torsdag innføres det forbud mot åpen ild i brannregion øst, som dekker Romerike, Follo og Østfold.

Forbudet gjelder blant annet for de fem kommunene på Øvre Romerike, og det er mangel på nedbør og høy risiko for skogbrann som er årsaken, skriver ØRB i en pressemelding.

Forbudet er vedtatt i en midlertidig forskrift av ØRB. Forskriften forbyr også bruk av ild i innmark, inkludert faste godkjente bålplasser.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Dermed er denne forskriften strengere enn det generelle bålforbudet som inntrer i perioden 15. april til 15. september hvert år over hele landet, skriver ØRB i pressemeldingen.

Trenger mye nedbør

Det er ekstremt tørt, og selv ikke en liten regnskur kan umiddelbart bøte på dette. Forbudet som nå er innført, har en foreløpig varighet til 29. juni.

– For at skogbrannfaren skal bli mindre, vil det være nødvendig med mye nedbør over tid, påpeker ØRB.

Det blir ikke gitt tillatelse til St. Hansbål i år.

Brudd på forskriften kan koste deg dyrt.

– Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer forskriften, straffes med bot eller fengsel, fastslår ØRB.

Felles brannsjef-møte

Torsdag formiddag møttes brannsjefene i region øst til møte om tørkesituasjonen. Dette ble altså resultat av møtet.

– Det blir forbud med ild og bål, men fremdeles tillatt med grilling der det åpenbart ikke kan medføre brann, sier brannsjef Rigman Pents til NRK.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Forbudet gjelder i tre uker, og kan forlenges om situasjonen tilsier det.

I perioden vil følgende være forbudt:

* Det er ikke lov å tenne bål og grille i nærheten av skog og annen utmark

* Det er ikke lov å tenne bål og grille i strandsonen

* Det er ikke lov å tenne opp bål eller grille på de tilrettelagte bål- og grillplassene

* Det er ikke lov å brenne hageavfall, selv på egen tomt. Dette kan leveres inn på avfallsmottak

Grille i egen hage

ØRB skriver i sin pressemelding at det fremdeles vil være lov å grille i egen hage, og skolegård anses som «hage». Men de presiserer også viktigheten av å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktiviteter som kan føre til brann.

NØDVENDIG: Forbudet er høyst nødvendig, og vi ber om at det respekteres, sier Kristina Vee Lægreid, brann- og redningssjef ØRB.

I tillegg til forskriften, ber ØRB også virksomheter som driver eksempelvis skogsdrift, linjearbeid og tele, kantklipping av vegnettet, sliping av jernbanelinjer og liknende om å vurdere risikoen for brann og etablere tiltak for å redusere brann-risikoen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Brannvesenet har forståelse for at forbudet kan oppfattes som inngripende for enkelte. Likevel er det høyst nødvendig å iverksette disse tiltakene nå ettersom det er så tørt og det samtidig ikke er meldt nedbør i tiden fremover, sier ØRBs brann og redningssjef, Kristine Vee Lægreid.

Ressurskrevende

Brannsjefen minner om at skogbranner er svært ressurskrevende.

– Skogbrann er svært ressurskrevende og intenst arbeid som krever mye av våre folk, og vi er avhengig av at folk bruker sunn fornuft og tar alle forholdsregler slik at vi unngår skogbrann. Og om du skulle oppdage brann eller branntilløp, ring 110, er brannsjefens klare melding til innbyggerne.

Hun legger til at brannvesenet gjerne ser at folk kommer seg ut i skog og mark, men ber om at forbudet respekteres.

– Matpakke eller pølse på termos duger også godt på tur, sier Vee Lægreid.

Varmere vær

I et innlegg på Facebook skriver Øst 110-sentral at bål forstås som små kaffebål, bålpanner, stormkjøkken og andre kokeapparater med brennstoff. Med grill forstås engangsgriller, kullgriller og gassgriller.

– Skader som eventuelt skulle oppstå som følge av bruk av alle typer ild eller annen aktivitet som fører til brann kan medføre straffansvar, skriver Øst 110-sentral på Facebook.

Skogbrannfaren på Østlandet er stor, og vil bare spre seg de neste dagene. Prognosene fram mot helga tilsier at det mørkerøde farevarselet vil spre seg til store seler av Innlandet, så å si hele Viken, samt Agder, Vestfold og Telemark.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Mandag 5. juni meldte VG at det var 12 dager siden det sist regnet på Østlandet. På torsdagens langtidsvarsel for Østlandet er det ikke en dråpe regn i sikte. Samtidig skal temperaturene opp under 30-tallet på gradestokken.

(©NTB)