STOPPET MANGE: Flere ble anmeldt etter kontrollene i begynnelsen av uka. Foto: Privat

Flere anmeldelser, kjøreforbud og gebyrer etter storkontroll

Etter tre dager med kontroller ulike steder på Romerike er det delt ut gebyrer for tusenvis av kroner. En bileier måtte betale et overlastgebyr på 46.450 kroner.

Siden mandag har Statens vegvesen hatt kveldskontroller flere steder på Romerike. Både lette og tunge kjøretøy har blitt stoppet.

– Statens vegvesen har kontroller langs veg for å sørge for bedre trafikksikkerhet for alle trafikanter. Alle skal komme trygt fram på norske veger. Kontrollene skal også bidra til å sikre konkurransevilkårene i bransjen og yrkesførernes arbeidsvilkår, sier kontrolleder Bjørn Uno Rogneby i Statens vegvesen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Et av vogntogene som ble stanset i forbindelse med den omfattende kontrollen som startet mandag, hadde langt tyngre last enn tillatt, og bileier fikk et overlastgebyr på 46.450 kroner. Vogntoget ble veid til 50 300 kg, tillatt på veien var 40 000 kg.

FIKK GEBYR: Et norsk vogntog stanset på Gamleveien i Nittedal, dette er en BKT8 veg som har begrensede vekter på grunn av veiens oppbygging. Vogntoget ble veid til 50 300 kg, tillatt på denne veien er 40 000 kg. Foto: Statens vegvesen

En norsk lastebil ble også stanset for femte gang uten at transportfirma innehar transportløyve. Det førte til anmeldelse av transportør. Bilen manglet også bombrikke, og det ble 8000 kroner i gebyr til bileier.

ANMELDT: Transportøren ble anmeldt for å kjøre uten nødvendige tillatelser. Foto: Statens vegvesen

På kontrollen ble også et litauisk vogntog stoppet. Det manglet fem av sju kjettinger (7500 kr i gebyr til fører), bilen manglet også bombrikke for 2. gang (16000 kr i gebyr til bieier). Bilen hadde også en defekt bremseskive som må skiftes før videre kjøring.

Dette ble også avdekket i kontrollen:

• Vogntog fra Estland ble stanset i ulovlig kabotasjeoppdrag, anmeldelse av transportør.

• Rumensk personbil med fire personer der ingen brukte bilbelte, 1500 kr i gebyr til hver person.

• Polsk vogntog der fører ikke kunne framvise vognkort for bilen, bileier hevdet at det ikke var mulig å framskaffe vognkortet. Bruksforbud til registrering kan bekreftes.

• Antall kjøreforbud/avskiltinger: 48

Artikkelen fortsetter under annonsen.

• Antall dekkgebyr: 21

• Antall overlastgebyr: 8

• Antall bilbeltegebyr: 7

• Antall øvrige gebyr: 16

• Antall anmeldelser: 3

• Antall kjøretøy med skriftlige mangler: 33

FIKK IKKE KJØRE VIDERE: Det polske vogntoget manglet vognkort. Foto: Statens vegvesen