FIKK AVSLAG: Nes kommune ba om midler til konkrete tiltak knyttet til overvåking av ulven.

Fikk ikke støtte til konfliktdempende ulvetiltak

Statsforvalteren har avslått en søknad fra Nes kommune om tilskudd til overvåking av ulv i Nes utenfor ulvesonen.

På vegne av Nes kommune hadde fagleder skog og vilt Ståle Glad-Iversen søkt om tilskudd til konfliktdempende tiltak mot ulv og annet rovvilt utenfor ulvesonen.

Viltkamera

Søknaden dreier seg konkret om tilskudd til ulveovervåking ved bruk av viltkamera i de delene av kommunen som ligger utenfor ulvesonen. Det vil si Nes vest for Glomma.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Jeg tar dette til orientering, sier Glad-Iversen.

Han ønsker ikke å utdype det noe nærmere, og noterer med dette at kommunens arbeid knyttet til forebyggende og konfliktdempende tiltak må gå sin gang uten disse midlene.

– Avslaget vil ikke i stor grad påvirke kommunens arbeid, legger faglederen til.

Mange vil ha midler

Mange søker om å få en del av denne potten. I denne omgang hadde Statsforvalteren i Oslo og Viken fått tildelt 1,8 millioner kroner til konfliktdempende tiltak mot rovdyr.

TAR DET TIL ORIENTERING: Fagleder skog og vilt i Nes kommune, Ståle Glad-Iversen.

– Vi fikk inn 20 søknader på til sammen over 3,4 millioner kroner, og har innvilget 14 av søknadene, opplyser Asle Stokkereit, viltforvalter i Statsforvalterens klima- og miljøvernavdeling.

Inne i sonen

Nes ble ikke prioritert i denne omgang. Statsforvalteren tar utgangspunkt i kriterier fastsatt av rovviltnemnda i region 4, Oslo og Viken, og har blant annet prioritert søknader som er rettet mot barn og unge og som dreier seg om tiltak inne i ulvesonen. I tillegg vektlegges tiltak som bidrar til økt regional kunnskap om rovvilt og rovviltforvaltning.