NYE MOBBETALL: Ingar Døhlen, kommunalsjef oppvekst og utdanning, gleder seg over hyggelige tall for mobbing på 7. trinn, men understreker at det jobbes videre. Foto: Heidi Wexels Riser

Færre mobbes på 7. trinn – flere på 10. trinn. - På riktig veg, men fortsatt mye ugjort

Andelen barn som mobbes på 7. trinn i Nes har gått ned fra 12,7 prosent til 6,1 prosent. – Veldig hyggelige tall, men dette er et arbeid vi aldri blir ferdig med, sier Ingar Døhlen, kommunalsjef oppvekst og utdanning.

Tirsdag presenterte kunnskapsdepartementet nye tall over hvor mange elever som opplever mobbing på 7. og 10. trinn. Elevundersøkelsen som ble gjennomført i fjor høst gir grunnlag for tallene. I Nes har 7. trinn en god utvikling med betydelig nedgang i antall elever som blir mobbet, mens på 10. trinn har det vært en økning fra 6,6 prosent i fjor til 9,1 prosent i år.

– På 7. trinn har vi den framgangen vi ønsker oss. Men dette arbeidet er et kontinuerlig vedvarende arbeid, og vi bruker resultatene av elevundersøkelsen til å justere tiltakene våre for å bli best mulig, sier Døhlen.

Han forteller at et av tiltakene som er gjennomført er ansettelse av sosiallærere i barneskolen.

Sosiale ferdigheter

– Sosiallærerne har vært på plass i halvannet år, og det er kanskje noe av effekten av det vi ser nå, sier Døhlen.

Andre tiltak som er gjennomført for å bedre mobbetallene i Nes er at skolemiljøutvalgene (SMU) ved samtlige skoler har kommet med forslag til fokusområder og tiltak ved egne skoler. Gjennom Løft i Nesskolen er det også sagt at Nesskolen skal utvikle seg gjennom systematisk arbeid med kommunal plan for sosial læring og livsmestring.

– Det er jobbet mye med å få implementert gode sosiale ferdigheter og holdninger på skolene og viktigheten av å ta bedre vare på hverandre, sier Døhlen.

Han ser at det er variasjoner i tallene fra elevundersøkelsen fra år til år, men mobbing er et tema det er kontinuerlig høyt trykk på.

På riktig veg

– Når resultatet på 7. trinn er såpass mye bedre enn tidligere, velger vi å tolke det som at vi er på riktig veg. Men det er fortsatt mye ugjort, sier han og forklarer at det jobbes videre med å få dette arbeidet inn i et enda bedre system.

6,1 prosent av elevene på 7. trinn i Nes svarer at de blir mobbet på skolen. Dette er en nedgang fra 12,7 prosent i fjor. Nes ligger her dermed under landsgjennomsnittet som er på 7,1 prosent. I pressemeldingen fra kunnskapsdepartementet heter det at det på 7. trinn har vært en økning i andelen elever som har blitt mobbet både i tidligere Akershus og Østfold. 7,6 prosent av elevene i de tidligere fylkene svarte at de har blitt mobbet av medelever, voksne eller digitalt på skolen to-tre ganger i måneden.

Ned i Viken – opp i Nes

På 10. trinn har andelen mobbede elever gått ned i alle tidligere fylker i Viken. I Akershus går andelen ned fra 7,8 prosent i fjor til 7,2 prosent i år. Men i Nes har andelen mobbede elever på 10. trinn økt fra 6,6 prosent i fjor til 9,1 prosent i år.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– På 10. trinn har vi en liten økning. Dette viser at arbeidet må fortsette med full kraft. Politikere, skoleledere, lærere og elever må sammen jobbe hardt hver eneste dag for å skape det gode miljøet. Vi har dette temaet opp på alle møter med rektorene, og vi følger dette tett, sier Døhlen.