SATSER VIDERE DIGITALT: Politikerne mener at de har et godt evalueringsgrunnlag og vil videreføre læringsbrett i skolen. Ungdomsskoleelevene får PC. Milla Rasmussen og Liam Valtancoli i 5. klasse ved Årnes skole synes det er fint å jobbe med skolearbeid på læringsbrettet. Foto: Heidi Wexels Riser

Evalueringen er gjennomført og satsingen på læringsbrett videreføres

Politikerne mener de har et godt evalueringsgrunnlag når de tirsdag skal vedta videreføring av digitale verktøy i Nesskolen.

I samarbeidsplattformen mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet står det at de skal gjennomføre evaluering i bruk av nettbrett samt vurdere PC til ungdomsskoleelevene ved utskifting eller rullering av nettbrett.

Grundig evaluert

Tirsdag skal politikerne diskutere digitale verktøy i skolen, og rådmannen anbefaler politikerne å videreføre læringsbrett på barneskolen og at ungdomsskoleelevene får PC.

– Jeg vil berømme administrasjonen. De har gjort en god evaluering som vi kan støtte oss på. Det ble utført en spørreundersøkelse blant lærere og elever på ungdomsskolene i fjor høst, og bruken av digitale verktøy har vært drøftet i en egen arbeidsgruppe bestående av skoleeiere, lærere og skoleledere, IKT-veileder og ansatte i IKT-avdelingen. To møter ble gjennomført på slutten av året i fjor. Hovedtillitsvalgte i Utdanningsforbundet har også vært med på diskusjonene, sier Ståle Kjone, som sitter i Utvalg for oppvekst, helse og velferd for Arbeiderpartiet.

– Skal ha de beste skolene

Tom Roterud fra Senterpartiet forteller at evalueringene som er gjennomført er gjort på bestilling fra politikerne.

– Vi har et godt grunnlag til å behandle denne saken. Slik vi ser det er det naturlig å følge rådmannens anbefaling om å videreføre læringsbrett i barneskolen og å gå over til PC på ungdomsskolen. I framtiden må vi også se på om man skal gå over til læringsbrett med eget tastatur i siste del av barneskolen, sier Roterud.

Selv om ingen kan svare på om bruk av læringsbrett i skolen fører til økt læring er ikke Roterud i tvil om at den digitale satsingen i skolen må fortsette.

– Det kommer klart fram at bruken av digitale verktøy bidrar til økt motivasjon og det i seg selv skaper grunnlag for bedre læring, fortsetter Roterud.

Han understreker at i denne saken må det være tett dialog med administrasjonen hele vegen, og hovedutvalget for oppvekst, helse og velferd må følge med jevnlig.

– Vi skal ha de beste skolene, og det skal vi få til i et samspill mellom politikere, administrasjonen og alle de dyktige lærerne og rektorene ute på skolene, sier Roterud.

Lettere overgang til videregående

For ungdomsskolen viser en overvekt av argumentene at det vil være en fordel å endre digital enhet fra læringsbrett til PC.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det pekes blant annet på at en PC har bedre tastatur og at det dermed blir enklere å skrive lengre tekster, office-produkter fungerer bedre og at i matematikk fungerer ikke programmene Excel og Geogebra på læringsbrett, men disse fungerer på PC.

Det pekes også på at Videregående skole bruker PC, og at overgangen fra ungdomsskolen til videregående vil bli enklere om man bruker PC på ungdomsskolen. Eksamen er også enklere å gjennomføre på PC.

Saken skal altså behandles og avsluttes i utvalg for oppvekst, helse og velferd tirsdag kveld. Den skal altså ikke videre til formannskap og kommunestyret.