annonse

Et datasystem som hindrer åpenhet

Overrasket
Overrasket: Fylkesrådmann Tron Bamrud har et mål om å sørge for åpenhet i fylkeskommunens forvaltning. Han var ikke klar over at fylkeskommunen ikke har elektronisk postliste. Pressefoto
Uholdbart
Uholdbart: Kommunestyrepolitiker Åse Birgitte Skjærli (V) mener det er uholdbart at fylkeskommunen mangler elektroniske postlister. Foto. Thomas Frigård

Sju milliarder av skattekronene til innbyggerne i Akershus disponeres av fylkes- kommunen. Men fylket har et datasystem som hindrer innsyn i hvordan pengene forvaltes.

Thomas Frigård

Akershus

- Dette er ikke holdbart. Skal man ha reell innsynsrett i offentlig forvaltning, slik samfunnet er bygd opp i dag, så mener jeg elektronisk søkbar postjournal er en selvfølge, sier Åse Birgitte Skjærli (V). Hun har selv vært politiker på fylkesnivå.

- Ikke klar over

Siden 2011 har Akershus fylkeskommune manglet elektronisk postliste over all inn- og utgående post. Dette er et viktig verktøy for å sikre at allmennheten får innsyn i den daglige driften av offentlig forvaltning. De manglende postlistene på nett harmonerer dårlig med fylkeskommunens tre kjerneverdier, profesjonalitet, åpenhet og respekt.

- Dette var jeg ikke klar over. Hvordan får dere i pressen og innbyggerne innsyn i vår virksomhet da? spør fylkesrådmann Tron Bamrud.

Åpenhet en kjerneverdi

Fylkesrådmannen viser til at åpenhet er en av kjerneverdiene til fylket.

- Jeg er takknemlig for at du informerer oss om denne problemstillingen. Vi ønsker å være åpne, men denne mangelen utfordrer alle våre kjerneverdier, sier Bamrud.

Premie for nettsiden

Til tross for at fylkeskommunen mangler elektroniske postlister, premierte Direktoratet for forvaltning og IKT nettsidene til Akershus fylkeskommune til de beste i landet i 2013.

- Siden vi ble premiert som beste nettside tok jeg det for gitt at vi også hadde elektroniske postlister, sier Bamrud.

Finner ingen løsning

Totalt bor 590 000 mennesker i Akershus, noe som tilsvarer 11 prosent av landets befolkning, og fylket forvalter sju milliarder av innbyggernes skatteinnbetalinger. Bamrud sjekket med sin administrasjon for å finne ut mer om saken, og deretter kontaktet han Raumnes igjen.

- I fire år har innsyn i fylkeskommunens virksomhet vært svært vanskelig. Hva har dere gjort for å forbedre dette?

- Vi har arbeidet mye med dette, men vår leverandør, Evry, har ikke klart å finne en akseptabel løsning. Jeg må ta dette med min ledergruppe, og jeg ser for meg at vi må kontakte en annen leverandør for å få en løsning på dette, sier Bamrud.

- Avmaktsfølelse

Det er ikke noe juridisk krav til forvaltningsorganene at de skal ha elektroniske postlister, men de aller fleste kommuner og fylkeskommuner har dette i dag.

- Har dere jobbet aktivt med dette i fire år uten av leverandøren har klart å levere elektroniske postlister?

- Det har vært vanskelig, og de ansatte har gått inn i en avmaktsfølelse, og de har blitt litt utmattet av hele situasjonen. Jeg ser at vi må ta tak i dette, sier Bamrud.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på raumnes.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse