UTVIDELSESPLANER: Dette kartet viser arealer der Esval Miljøpark akter å skape ny aktivitet. Området som politikerne nylig vedtok å kjøpe har vi merket med "Nytt areal". Foto: Nes kommune

Esval Miljøpark vil utvide mot sør og øst

Esval Miljøpark KF tar nå opp igjen arbeidet med et planforslag med utvidelse mot sør og øst.

Etter at politikerne sist uke vedtok å bruke åtte millioner kroner til å kjøpe en 57 mål stor nabotomt i øst som i dag består av dyrket mark, foreslår administrasjonen å utvide Esvals område mot sør og øst.

Nytt areal og Holsravina

Nå har det gått ut nabovarsel om dette.

Esval Miljøpark opplyser at hensikten med dette planarbeidet er å legge til rette for en utvikling av området der målet er å skape et «regionalt og nasjonalt knutepunkt innenfor sirkulærøkonomi og fornybar energi».

Det er med andre ord snakk om å satse på gjenvinning.

I tillegg til det nevnte 57 mål store, nyinnkjøpte arealet, satser Esval fortsatt på å utnytte arealene i Holsravina.

Anne Brith Thon, daglig leder i Esval Miljøpark KF, forteller at det ikke foreligger nye planer for Holsravina.

– Den er et deponi for inert avfall (lettere forurenset avfall, red.anm.) og skal fortsatt benyttes til det, sier Thon.

Skapte protester i 2015

Politikernes godkjenning av å fylle Holsravina med lettere forurensede jordmasser skapte protester fra naboer og andre da det var oppe første gang i 2015.

Irene Hoel og Hallkjell Jensen bor på Hoel gård nederst i den nevnte ravinedalen.

– Vi er faktisk redde for å bli langsomt forgiftet, skrev de to i en høringsuttalelse til kommunens planer den gang. De viste til at en gjenfylling av Holsravina vil føre til økt forurensning, men deres innspill ble ikke hørt.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Det er et ønske å få en reguleringsplan for hele Esval-området. Derfor er Holsravina tatt med, sier Thon.

Fristen for høringsuttalelse til det nye planarbeidet er satt til 3. mars.

Politisk satsing

Politikerne har vedtatt å satse på Esval ved å legge til rette for at Esval og nærliggende arealer utvikles slik at området blir et regionalt og nasjonalt knutepunkt i utviklingen av næring innenfor kretsløpsbaserte avfallssystemer og fornybar energi.

Tiltakshaver er Esval Miljøpark KF og forslagsstiller er Multiconsult Norge AS.

– Målet er at bedrifter som jobber med gjenvinning og andre innovative løsninger knyttet til dette, skal etableres på området. Det er allerede etablert et anlegg der som gjenvinner forurensede masser, skriver Irmelin Aamodt Moxnes i Multiconsult i varselet om utvidelse av planområdet.

Høringsuttalelser skal for øvrig sendes til Multiconsult.