IKKE LETT Å SE: Selv midt i fotgjengerfeltet er det ikke trygt å gå uten refleks etter mørkets frambrudd. Illustrasjonsbilde fra Øvre Hagaveg på Årnes.

En gåte hvorfor så få bruker refleks

Under halvparten av alle myke trafikanter bruker refleks for å sikre seg mot ulykker.

Et godt stykke ut på lørdagskvelden fikk politiets operasjonssentral inn en melding fra Nedre Hagaveg, cirka en kilometer sør for Årnes sentrum. En bilist ringte inn og meldte om to personer som sto og haiket langs vegen, uten refleksvest eller annen refleks. Melderen var bekymret for at det kunne oppstå et trafikkuhell eller en alvorlig ulykke.

– Operasjonssentralen avventet å sende ut en patruljebil i påvente av flere meldinger. Det kom ikke flere, men det er uansett fornuftig å ha på refleks, sier Gunnar Foseid, politikontakt i Nes.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Inntrykket mitt er at de som bruker refleks er i mindretall, og det gjelder både skoleunger, ungdommer og voksne.

Han stusser over det store antallet fotgjengere som ikke fester på seg en refleksbrikke i den mørke årstiden.

– Inntrykket mitt er at de som bruker refleks er i mindretall her i Nes, og det gjelder både skoleunger, ungdommer og voksne, sier Foseid.

21 omkomne i år

Refleksen redder liv. Det er et faktum som organisasjonen Trygg Trafikk ønsker at alle trafikanter tar til seg. En liten refleksbrikke kan utgjøre forskjellen på liv og død.

Totalt i alle kategorier viser statistikken for Viken så langt i år at 21 personer har omkommet i trafikken. Christoffer Solstad Lien i Trygg Trafikk forteller at ingen av disse dødsulykkene har funnet sted i Nes, men risikoen for å havne i en ulykke er like stor i Nes som andre steder.

OM TRYGG TRAFIKK:

Trygg Trafikk arbeider for å oppnå best mulig trafikksikkerhet for alle. Mange er opptatt av sikkerhet i samferdselssektoren, men Trygg Trafikk er den eneste aktøren som kun arbeider med trafikksikkerhet.

Trygg Trafikk er bidragsyter til nullvisjonen og retter oppmerksomheten mot alle som blir skadet i trafikken. Nullvisjonen innebærer et delt ansvar mellom myndigheter og trafikanter.

Kilde: tryggtrafikk.no

Trygg Trafikk gjør reflekstellinger hvert år. Årets tellinger er ikke klare ennå, men tallene for 2021 viser at kun 46 prosent brukte refleks i mørket.

– Refleks er det beste du kan bruke for å gjøre deg synlig i mørket, både i by og på landeveg, fastslår Solstad Lien.

– BLI SETT: Christoffer Solstad Lien i organisasjonen Trygg Trafikk.

Befolkningen i Viken er dårligere til å bruke refleks enn landsgjennomsnittet. Prosentandelen av myke trafikanter som ikke ser grunn til å gjøre seg mer synlig, er nedslående.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Kun 41 prosent

– I Viken endte tallet på 41 prosent som bruker refleks, noe som er fem prosent lavere enn landsgjennomsnittet, bemerker Solstad Lien.

Med andre ord lar hele 59 prosent av alle myke trafikanter i vårt fylke være å bruke refleks, ifølge Trygg Trafikks telling. Og det gjelder alle aldersgrupper.

– Selv om refleksbruken har økt over tid, er det fortsatt for få som bruker det, legger Trygg Trafikks representant til.

LIVREDDENDE: Refleks gjør deg synlig i mørket. Illustrasjonsfoto.