ØKENDE VANNFØRING: Dette bildet fra Funnefoss er tatt midt på dagen mandag. Det varsles om sterkt økende vannføring.

Elvene vil stige med over en halv meter

Hafslund Eco advarer om at flomvannet fra Innlandet nå kommer til Nes. Vannføringen ventes å øke kraftig de nærmeste dagene.

Hafslund Eco eier helt eller delvis 81 vannkraftverk i Innlandet, Viken og Vestland. Nedbøren som uværet «Hans» bringer med seg, gjør at selskapet følger nøye med på flomutviklingen.

Mer enn ventet

Ragnhild B. Abrante, kommunikasjonssjef i Hafslund Eco, forteller at det kom mer regn enn ventet på Romerike mandag.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Det medførte at Glomma nedstrøms samløpet med Vorma mandag hadde en vannføring på cirka 1400 kubikkmeter i sekundet, og vannføringen ventes å øke kraftig de nærmeste dagene på grunn av ekstremt mye regn i nedbørfeltet mandag og tirsdag, opplyser Abrante.

FAKTABOKS:

Fakta om Hafslund Eco Vannkraft:

Hafslund eier, drifter og vedlikeholder vannkraftanlegg, leverer systemtjenester til kraftsystemet og omsetter kraft i engrosmarkedet. Konsernet eier helt eller delvis 81 vannkraftverk i Innlandet, Viken og Vestland. Hafslund Ecos egen kraftproduksjon er på til sammen ca. 18 TWh. Totalt drifter konsernet en produksjon på over 21 TWh. Det er nok strøm til å forsyne mer enn 2,8 millioner mennesker. Hafslund har de siste årene bygget fire store vannkraftverk på Østlandet og søker aktivt etter nye vekstmuligheter innen vannkraft.

Kilde: hafslundeco.no

2000 m3/sek

Torsdag ventes vannføringen nedenfor elvemøtet å ha passert 2000 kubikkmeter pr. sekund.

– Deretter ventes fortsatt stigende vannføring, men det er usikkert hvor stor flommen vil bli, sier Abrante.

ÅRNES: Stille før flommen. Dette bildet er tatt tirsdag morgen. Det ventes at elva stiger betydelig det nærmeste døgnet.

Mjøsa er stor og er tappet ned i forkant av uværet, men vannstanden stiger sakte, men sikkert.

– Med de store regnmengdene mandag og tirsdag ventes en betydelig stigning i vannstanden, minst en halv meter høyere enn mandag, dersom nedbøren blir som varslet.

– Og Hurdalsjøen tappes maksimalt, men med de store regnmengdene mandag og tirsdag ventes en betydelig stigning i vannstanden, minst en halv meter høyere enn mandag, dersom nedbøren blir som varslet, sier kommunikasjonssjefen i Hafslund Eco.

Varsom.no plasserer Nes på rødt nivå både når det gjelder flom- og jordskredfare i hvert fall fram til og med onsdag denne uka.

SAGSTUÅA: Åer og bekker vokser også. Sagstuåa rant stor gjennom skogen øst for Årnes mandag kveld.

Met.no varsler om regn omtrent kontinuerlig i Nes tirsdag og onsdag.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Se hvordan nedbøren beveger seg:

Yr.no melder om ekstremt mye nedbør, rødt nivå, i våre områder tirsdag, og kommer med en rekke anbefalinger. Disse er blant annet å vurdere om reisen du skal ut på faktisk er nødvendig, å sikre og flytte verdier bort fra utsatte områder, for eksempel i kjellere, og biler, campingvogner og lignende langs elver og bekker.

Vannføringen øker nå også raskt i bekker og åer. Dette kan føre til oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder i Nes.