VEGEN VIDERE: I slutten av kommende uke blir kommunedelplanen for E16 lagt ut på høring, og det er gjort mye for å gjøre det enorme materialet lettere tilgjengelig for folk, sier Elin Brede Kristiansen, kommunikasjonssjef i Nes kommune Foto: Lisbet Bekkeli Amundsen

E16: – Vi vet dette er tungt og vanskelig

I slutten av neste uke legges kommunedelplan for E16 ut på høring. Grunnlagsmaterialet vil du finne på e16portalen.no.

– Vi vet dette er tungt og vanskelig, sier kommunikasjonssjef i Nes kommune, Elin Brede Kristiansen.

Hun forteller videre at de gjør hva de kan for å gjøre det enklere for innbyggerne å henge med når kommunedelplanen nå legges ut på høring. Blant annet tar de i bruk story maps, kartfortelling, for å gjøre dette enklere.

Les også
E16: Dette koster de ulike veglinjene

Når dokumentene legges ut på høring neste uke, håper de fire kommunene som samarbeider om kommunikasjonen at det skal være litt lettere for folk å sette seg inn i grunnlaget.

Bedre oversikt

– Vi vet det er tungt å lese disse rapportene, og har derfor tatt på alvor språket i rapportene også, sier Kristiansen.

Hun peker på at kartfortelling skal gjøre det enklere å lese og gi bedre oversikt over det omfattende materialet som legges ut. Sammen med plankoordinator Inga-Elisabeth Gjerdalen gir Kristiansen noen tips om hvordan de skal tilnærme seg det som blir lagt ut.

Les også
Digitalt møte med samferdselsministeren: – Føler vi ble tatt på alvor

– Det kan være et godt tips å starte med planbeskrivelsen. Den har en fellesdel som beskriver de tre planalternativene med varianter, sier Gjerdalen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Samlerapport

Gjerdalen anbefaler også å lese samlerapporten fra konsekvensutredningen først, og er du spesielt interessert eller lurer på noe, kan du gå inn i delrapportene etter hvert.

VEILEDNING: Plankoordinator Inga-Elisabeth Gjerdalen kommer med tips og veiledning til lesing av dokumentene. Foto: Privat

– I tillegg vil silingsrapporten fra august 2020 være et viktig grunnlagsdokument. Det vil også planprogrammet, som er prosjektets «kokebok», sier Gjerdalen.

Hun får støtte av Kristiansen, som mener denne metoden er en god leseveiledning.

Langt fram til en veg

Kristiansen bekrefter overfor Raumnes denne uka at høring av kommunedelplanen vil bli varslet i slutten av neste uke. Da vil også planen med underlagsmateriale legges på portalen.

Gjerdalen peker på at det fortsatt er langt fram til en veg.

Les også
Nye Veier argumenterer for CN40-alternativet: – Jeg stiller meg undrende til at de gjør det nå

– Vi er på kommunedelplannivå. Dette er et overordnet plannivå. Etter dette skal vi inn i reguleringsplanprosessen, det vil si en ny runde med planarbeid. Det er et godt stykke fram til vegbygging, sier plankoordinatoren.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Åtte ukers høring

Etter varsling av høring i neste uke, blir det altså åtte ukers høringsperiode der du kan komme med innspill og synspunkter. IKP-styret med blant annet ordfører Grete Sjøli har gitt uttrykk for at de ønsker mange innspill.

Les også
E16: – Alle er seg sjøl nærmest

Innspill skal fortrinnsvis gis på e16portalen.no, men kan også sendes som epost til kommunene eller som et godt, gammeldags brev.

– Alle innspill er i utgangspunktet offentlig materiale, men vi er pliktig til å ivareta personvern, med tanke på opplysninger som kan være taushetsbelagte, sier Kristiansen.

Folkemøter

Det er planlagt både folkemøter, ett i hver kommune, og såkalte kontordager der det blir muligheter for en til en-møter. Nes kommune har lagt ut ny informasjon om folkemøtet i Nes, som skal gjennomføres 3. februar.

PÅ HØRING: Til uke kommer E16-planen ut på høring, og høringsperioden blir åtte uker. Foto: Nye Veier

– Vi har hatt store forhåpningen om fysiske folkemøter, sa Kristiansen på siste IKP-møte. Ønsket blir bare delvis innfridd. Det blir begrenset med plasser på folkemøtet. Nes kommune skriver følgende: «På grunn av pandemi og smitteverntiltak vil møtet i Nes avholdes delvis fysisk med deltakelse i storsalen i Nes kulturhus, og delvis digitalt».

To plasser hver

Interessegrupper (lag, foreninger, aksjonsgrupper og lignende) får inntil to seter under folkemøtet. Resterende plasser vil legges ut tilgjengelig for alle innbyggere i Nes, med «førstemann til mølla»-prinsippet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Les også
E16: Vil se på en kombi-løsning

På denne måten sikres interessegruppene mulighet til å stille spørsmål i møtet. Men det kan også sendes inn spørsmål digitalt for de som ikke får plass.

I tillegg er det satt av to dager til kontordager. Det er fredag 4. og mandag 7. februar.