TRENGER VEDLIKEHOLD: En rapport viser at tilstanden ved kirkene i Nes er dårlig. Bildet viser Fenstad kirke.

Disse kirkebyggene pusses opp - og disse må vente

Vedlikeholdet av Fenstad kirke og Klodsbodding kapell utsettes.

I et forslag til utvalg for teknikk, næring og kultur legger kommunen opp til at det i 2023 gjennomføres vedlikehold av Ingeborgrud og Auli kirker.

Vedlikeholdet av Fenstad kirke og Klodsbodding kapell utsettes ett år og settes i gang i 2024.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Det er ikke noen dramatikk i det. Budsjettet som er vedtatt i fire år og gangen i forhold til hvilke kirker som tas til hvilke tidspunkt er det lagt en faglig plan på, så vi forholder oss til den planen, sier leder og fellesrådsrepresentant Johny Brekke i Fenstad menighetsråd.

– Vil dukke opp et og annet

Oppussingene kommer etter en tilstandsrapport som avslørte skadebilder som potensielt kan føre til raskt akselererende, og irreversibelt, forfall. Ikke minst ble det observert skader som kan utgjøre en fare for brukere og folk som oppholder seg i nærheten.

Brekke sier at det først og fremst planlegges å bli jobbet med eksteriøret på kirken, blant annet med råte og dårlig panel. Men man regner med at mye annet kan dukke opp når det gamle og fredede kirkebygget skal få en etterlengt oppussing.

– Så jeg vil tro at på samme måte som under oppusningen på Udenes, som er en nesten identisk kirke, så vil det dukke opp et og annet, sier Brekke.

Syv kirker

Nes kommune har de syv kirkene Ingeborgrud, Fenstad, Nes, Årnes, Udenes, Klodsbodding og Udenes som alle er i bruk. Kirkene varierer stort i alder, materialbruk og konstruksjon. Alle kirkene er i aktivt bruk med gravplasser.