MODERNE KJERNEKRAFT: Dette er eksempel på et minikjernekraftverk, BWRX-300, utviklet av GE-Hitachi. Innfelt er gruppeleder i Nes Høyre, Kjell Jevne.

Dette tenker Nes Høyre om kjernekraft

Kjell Jevne, gruppeleder i Nes Høyre, røper det lokale styrets syn på kjernekraft.

– Nes Høyre har ikke debattert dette temaet bredt ennå, men styret og sentrale politikere i partiet har jobbet litt med dette, innleder Jevne.

Norsk Kjernekraft AS vil som tidligere omtalt bygge effektive mini-kjernekraftverk på norsk jord. Utfordringene knyttet til kraftunderskudd har ført til økt fokus på produksjon basert på kjernekraft.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Resolusjonsforslag

– Vi har sendt inn et resolusjonsforslag om dette til Viken Høyres årsmøte i februar, forteller Jevne.

Les også
– Kjernekraft er den tryggeste energikilden

Han ser kjernekraft som et alternativ i den framtidige energimiksen på norsk jord.

– Nes Høyre er positive til at kjernekraft vurderes som en alternativ energikilde i framtiden, sier Jevne, og legger til at Høyres Landsmøte i 2022 vedtok å utrede nettopp dette.

Fakta om energikommisjonen:

Olje- og energidepartementet oppnevnte 11. februar 2022 en energikommisjon som skal kartlegge energibehovene og foreslå økt energiproduksjon, med mål om at Norge fortsatt skal ha overskuddsproduksjon av kraft og at norske strømkunder fortsatt skal ha rikelig tilgang på fornybar kraft.

Kommisjonens mandat er knyttet til disse fem overordnede temaene:

• hvordan Norge påvirkes av energimarkeder i rask endring

• perspektiver for utviklingen i kraftforbruket

• potensialet for samfunnsøkonomisk lønnsom kraftproduksjon

• perspektiver for forsyningssikkerheten

• sentrale interessemotsetninger i energipolitikken

Kilde: energikommisjon.no

En regjeringsoppnevnt energikommisjon har fått i oppgave å kartlegge energibehovene og foreslå økt energiproduksjon. Kommisjonen har fått frist på seg til å levere sine anbefalinger senest onsdag denne uka. Ifølge Dagbladet sist uke er kommisjonen positiv til kjernekraft. Det overrasker ikke Høyres gruppeleder i Nes.

– Norge trenger betydelig mer energi i framtiden, og vannkraft er ikke lenger tilstrekkelig. Det vil være nødvendig å se på flere alternative energikilder og antakelig bruke flere varianter, sier Jevne.

– Mange arbeidsplasser

Han viser til at kjernekraft som energiform nå betegnes som trygg.

– Det har skjedd veldig mye rundt kjernekraft siden ulykken i Tsjernobyl for 37 år siden. Det er derfor bra at flere og flere setter seg inn i faktakunnskap om kjernekraft, sier Jevne.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Les også
Ordføreren avviser ikke kjernekraft

Ifølge Norsk Kjernekraft AS kan et kjernekraftverk på størrelse med en fotballbane produsere fem ganger mer enn det hele vindkraftverket på Songkjølen og Engerfjellet i Nord-Odal har kapasitet til.

– En utredning vil vise hvor det er mest aktuelt å bygge. Norsk Kjernekraftverk har blant annet pekt mot Halden, men kartlegger flere steder, sier Jevne.

Han fastslår at et kjernekraftverk vil sysselsette mange.

– Det vil skape mange arbeidsplasser. Nes kan antakelig være et like godt alternativ som mange andre steder, legger han til.