Vivian Wahl, Eli Anne Nyerrød Kvarme og Marius Torgersen venter flere spente Sp-politikere til deres valgvake på rådhuset.
Vivian Wahl, Eli Anne Nyerrød Kvarme og Marius Torgersen venter flere spente Sp-politikere til deres valgvake på rådhuset. Foto: Lisbet Bekkeli Amundsen

Dette er valgresultatet i Nes - Senterpartiet er den store vinneren

Senterpartiet ser ut til å doble antall medlemmer i kommunestyret når de aller fleste av stemmene ved valget er talt opp,

Etter at alle valgkretsene i Nes er talt opp, er dette resultatet: 

Parti

%-vis oppslutning

Endring fra 2015

Arbeiderpartiet

34,4

- 7,8 pp

Senterpartiet

21,6

11,1 pp

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Fremskrittspartiet

12,5

- 3,5 pp

Høyre

12,0

-2,0 pp

Rødt / SV

5,9

 

MDG

Artikkelen fortsetter under annonsen.

5,3

1,7 pp

KrF

3

-0,7 pp

Venstre

2,6

- 4,1 pp

Tverrpol.seniorliste

2,1

Artikkelen fortsetter under annonsen.

2,1 pp

Liberalistene

0,6

0,6 pp

 .

Det gjenstår kun noen få stemmer som er lagt til side, samt utenbygds forhåndsstemmer  før valgresultatet er endelig. Det betyr at det kan fortsatt bli noen mindre endringer på valgresultatet. 

Dette vil gi følgende mandatfordeling i kommunestyret den neste fireårsperioden

Parti

Antall representanter

Endring fra 2015

Arbeiderpartiet

12

- 3

Senterpartiet

8

 + 4

Fremskrittspartiet

4

- 2

Høyre

4

- 1

Rødt / SV

+ 1

MDG

2

+ 1

KrF

1

Venstre

1

-1

Tverrpol.seniorliste

1

+1

Liberalistene

 Det er 35 kommunestyremedlemmer i Nes. For å sitte med rent flertall må en samarbeidsgruppe ha over 18 representanter. 

Fortsetter dagens politiske samarbeid mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil de ha klart flertall sammen, med 20 representanter. Velger Senterpartiet å samarbeide med borgerlig side, vil et samarbeid med Høyre, FrP, Venstre og KrF tilsammen også gi et flertall. Senterpartiet har etter dette en vippeposisjon som gir muligheter til å samarbeide med begge sider i Nes-politikken.

Resultatet kan fortsatt endre seg noe når de siste resultatene kommer inn.

Valgdeltakelsen i Nes har økt fra 55,6 % i 2015 til 60,1 %.