annonse

Dette er valgresultatet i Nes - Senterpartiet er den store vinneren

Valgvake med lokale grønnsaker
Valgvake med lokale grønnsaker: Senterpartiet dobler sin oppslutning i kommunestyret og kan få flertall både med Arbeiderpartiet og med borgerlig side. (Foto: Lisbet Bekkeli Amundsen)

Senterpartiet ser ut til å doble antall medlemmer i kommunestyret når de aller fleste av stemmene ved valget er talt opp,

Fred C. Gjestad

Etter at alle valgkretsene i Nes er talt opp, er dette resultatet: 

Parti %-vis oppslutning Endring fra 2015
Arbeiderpartiet 34,4 - 7,8 pp
Senterpartiet 21,6 11,1 pp
Fremskrittspartiet 12,5 - 3,5 pp
Høyre 12,0 -2,0 pp
Rødt / SV 5,9  
MDG 5,3 1,7 pp
KrF 3 -0,7 pp
Venstre 2,6 - 4,1 pp
Tverrpol.seniorliste 2,1 2,1 pp
Liberalistene 0,6 0,6 pp

 .

Det gjenstår kun noen få stemmer som er lagt til side, samt utenbygds forhåndsstemmer  før valgresultatet er endelig. Det betyr at det kan fortsatt bli noen mindre endringer på valgresultatet. 

Dette vil gi følgende mandatfordeling i kommunestyret den neste fireårsperioden

Parti Antall representanter Endring fra 2015
Arbeiderpartiet 12 - 3
Senterpartiet 8  + 4
Fremskrittspartiet 4 - 2
Høyre 4 - 1
Rødt / SV + 1
MDG 2 + 1
KrF 1 0
Venstre 1 -1
Tverrpol.seniorliste 1 +1
Liberalistene 0 0

 Det er 35 kommunestyremedlemmer i Nes. For å sitte med rent flertall må en samarbeidsgruppe ha over 18 representanter. 

Fortsetter dagens politiske samarbeid mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil de ha klart flertall sammen, med 20 representanter. Velger Senterpartiet å samarbeide med borgerlig side, vil et samarbeid med Høyre, FrP, Venstre og KrF tilsammen også gi et flertall. Senterpartiet har etter dette en vippeposisjon som gir muligheter til å samarbeide med begge sider i Nes-politikken.

Resultatet kan fortsatt endre seg noe når de siste resultatene kommer inn.

Valgdeltakelsen i Nes har økt fra 55,6 % i 2015 til 60,1 %. 

annonse