BEKYMRET: NAV-leder Merete Von der Fehr sier NAV jobber målrettet for å fange opp unge som faller utenfor. Foto: Trond Rasmussen

Den «skjulte» ledigheten: Flere tusen nesbuer står utenfor arbeidslivet

Nesten en tredjedel av nesbuer i arbeidsfør alder står nå på utsiden av arbeidslivet.

Det viser beregninger Raumnes har gjort, basert på statistikk fra NAV. Nes har rundt 23 000 innbyggere. Av dem er 14744 i arbeidsfør alder (18-66 år). Av disse igjen står omlag 4300 nesbuer, en knapp tredjedel, utenfor arbeidsmarkedet. Det hefter noe usikkerhet ved tallene, da enkelte kan være på flere ytelser samtidig.

Even Skillebekk Kristiansen, som Raumnes tidligere har skrevet om, er et av ansiktene bak tallene. 43-åringen fra Tomteråsen er permittert fra jobben som boligrådgiver.

– Det var jo et lite sjokk å få den beskjeden på mail, sier han.

PERMITTERT: Even Skillebekk Kristiansen. Foto: Privat
Les også
Se skrekk-tallene: Ledigheten skyter i været i Nes

– Alt uvisst

Lill Feyling-Gruber er en annen som er rammet. Hun er halvt permittert fra jobben i blomsterbutikk.

– Man klarer seg alltid en måned eller to, men nå er alt uvisst, sier hun.

HALVT PERMITTERT: Lill Feyling-Gruber fra Årnes. Foto: Privat

I disse korona-tider snakkes det mye om arbeidsledigheten, som har økt dramatisk på kort tid. Men ledighetstallene forteller på langt nær hele historien om hvor mange som faller utenfor arbeidslivet.

Færre på sosialhjelp

Les også
Nå kan nesbuer få NAV-penger på forskudd

Når vi summerer tallene på ledige med andelen som mottar såkalte helserelaterte ytelser, blir bildet på utenforskapet i Nes et annet.

Nes har en høyere andel uføre og innbyggere på arbeidsavklaringspenger (AAP) enn gjennomsnittet for Øst-Viken og landet for øvrig. På plussiden har Nes marginalt lavere arbeidsledighet enn landsgjennomsnittet, mens andelen mottakere av sosialhjelp er betydelig lavere enn gjennomsnittet på landsbasis. Kun 2.84 prosent av nesbuer i arbeidsfør alder mottar sosialhjelp - mot 4.12 i landet for øvrig.

Les også
Full krise i NAV: Even (43) kan bli kastet på sosialhjelp

– Ikke bra

Dette betyr at tett på 30 prosent av nesbuene i arbeidsfør alder står helt eller delvis utenfor arbeidslivet. Folk på helserelaterte ytelser regnes ikke som «ledige», da de normalt ikke er arbeidssøkere. Men de er like fullt «ledige», i betydningen helt eller delvis uten jobb.

Utenforskapet i Nes

Arbeidsledigheten:

* Andelen arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken: Nes: 10.8, Øst-Viken 11.0, landet: 10.9.

Uføretrygd:

* Andelen mottakere av uføretrygd 18-66: Nes: 11.6, Øst-Viken: 10.8, landet: 10.3

* Andelen mottakere av uføretrygd under 30: Nes: 3.12, Øst-Viken: 2.73, landet: 2.4

Arbeidsavklaringspenger:

* Andelen mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP) 18-66: Nes: 4.35, Øst-Viken: 3.54, landet: 3.4.

* Andelen mottakere av AAP under 30: Nes: 4.11, Øst-Viken: 3.05, landet: 2.95.

Sosialhjelp:

* Andelen mottakere av sosialhjelp pr. innb. (18-66): Nes: 2.84 , Øst-Viken: 3.88, landet: 4.12.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

NAV-leder Merete H. von der Fehr ser alvorlig på tallene.

– Det at andelen mottakere av uføretrygd og AAP er så vidt høye i Nes, sammenlignet med Øst-Viken og landet for øvrig, er ikke bra, kommenterer hun til Raumnes.

Innsats mot de unge

– Disse høye tallene er imidlertid ikke ukjente for oss. Vi jobber aktivt med å sikre tettere og tidligere oppfølging av brukerne, og skal ha et tydelig fokus på jobb i møte med våre brukere. Som et ledd i å reversere utviklingen ser vi at det er nødvendig å fokusere på de yngste brukerne våre. Vi har iverksatt ulike tiltak for å jobbe forebyggende mot de unge under 30, i stedet for å reparere. Det er blant annet opprettet et eget ungdomsteam, som er dedikert til dette arbeidet, forteller NAV-lederen.

Les også
Sjokktall fra NAV: Ledigheten mer enn doblet i Nes

Von der Fehr viser til undersøkelser som dokumenterer at flere ungdomsskoleelever i Nes er ensomme, og at gruppen unge med psykiske lidelser er høyere i Nes enn i landet for øvrig.

– Dette er med på å bekrefte vår oppfatning av at gruppen som sliter med utenforskap i Nes er økende, sier von der Fehr.

Mer bruk av lønnstilskudd

Hun peker på at mange som oppsøker NAV har gått i årevis, uten å bli sett og ivaretatt.

– Vi styrker innsatsen ytterligere overfor de unge under 30 år. Det betyr en enda raskere og bedre kartlegging og avklaring av den enkelte bruker.

Les også
Thea valgte å slå bedriften konkurs – Inntektene stoppet opp på dagen

– Overfor de som skal ut i arbeidslivet øker vi tiltakene mentor og lønnstilskudd rettet mot arbeidsgiverne, slik at det skal bli lettere å ansette, lover den lokale NAV-lederen.

– Dyre konsulenter

SVs Ali Reza Nouri retter en bredside mot regjeringens arbeidslivspolitikk og det han betegner som usosiale kutt.

– Vi var mot regjeringens kutt på AAP-ordningen og lavere pensjon for uføre. Disse kuttene gjør at folk med allerede dårlig råd får det verre, og det øker utenforskapet. For eksempel ble minsteytelsen for unge på AAP redusert med 5000 i måneden, sier han.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

NYE FORSLAG: Ali Reza Nouri (SV) mener kommunen kan bli flinkere til å tilrettelegge for dem som har restarbeidsevne. Foto: Lisbet Bekkeli Amundsen

Nouri mener også kommunen må ta ansvar.

Les også
Kundene er hjemme og får varene på døra

– Kan Nes kommune tilrettelegge bedre, slik at dem med redusert arbeidsevne kan få utnyttet restarbeidsevnen sin? Vi tror Nes har noe å hente her. Nes kan ansette flere folk i kommunen, i stedet for å bruke dyre penger på konsulenter. Det kunne muligens gitt flere folk i Nes arbeid.

Nytt forslag

SV-representanten varsler et forslag til nytt tiltak for å hjelpe dem som har minst å rutte med.

– Vi vil at kommunen ikke tar med barnetrygden i inntektsberegningen ved søknad om sosialstønad. Vi kommer med en interpellasjon om dette i kommunestyret, sier Nouri.

Les også
Raser mot Frps ja til alkohol hjem på døra: – Svikter de sårbare barna

– Mange i jobb

Arbeiderpartiets leder og setteordfører Erlend Helle peker på de positive utviklingstrekkene i Nes.

– Vi har høy yrkesdeltakelse i kommunen vår, sammenlignet med andre kommuner. Det er jeg veldig glad for, for det betyr at mange har en jobb gå til og en inntekt å leve av, sier Helle.

SER LYSPUNKTER: Leder i Nes Arbeiderparti, Erlend Helle, er glad for at ledigheten i Nes og andelen på sosialhjelp holder seg under landsgjennomsnittet. Foto: Jan Erik Hæhre

– Jeg er også glad for at andelen på sosialhjelp er betydelig lavere enn i sammenlignbare kommuner. Det viser at vi lykkes med å hjelpe mange i jobb. Vi har veldig flinke folk som jobber med inkludering på NAV. Frivilligheten gjør også en viktig jobb med å sørge for at så mange som mulig har et lavterskeltilbud.

Les også
Fra tidenes beste til full stopp

Røyker mer og lever kortere

Ap-politikeren tror problemet er sammensatt.

– Du finner nok mange av de samme tallene i andre kommuner. Grunnen til at andelen uføre og folk på AAP er så pass høy, skal jeg ikke uttale meg skråsikkert om. Det har ingen enkle forklaringer. Men vi vet fra forskning at noe av det forklares ved sosioøkonomiske faktorer. Blant annet er andelen med høyere utdanning i Nes forholdsvis lav. Vi lever kortere og røyker mer, sier Helle.

Les også
Nes Frp foreslår å droppe eiendomsskatt

– Hva er løsningen?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Dette er ingen quick fix. Men jeg tror mye handler om å få til et vellykket skoleløp for flest mulig. Det er i barnehagene og skolene jobben starter. Vi må fange opp unge som sliter tidlig, og sørge for å holde frafallet i videregående skole nede. Forskningen er klar på at frafall fra skolen øker sjansen for at man senere havner utenfor arbeidslivet og på helserelaterte ytelser.

– Dramatisk for næringslivet

Helle mener krisa vi er i nå kan vise seg å bli skjebnesvanger for nesbuenes muligheter på arbeidsmarkedet.

Les også
– Går med en vond klump i magen

– Det som bekymrer meg nå er ettervirkningene av korona-krisa. Vi har vært heldige i Nes. Nærheten til Gardermoen har gjort at våre innbyggere har hatt tilgang til masse arbeidsplasser i servicenæringen. Dette er jobber som ufaglærte har hatt tilgang på, og som nå kanskje står i fare for å forsvinne. Jo lenger tid det går før for eksempel hotellnæringen på Romerike er oppe og går igjen, jo verre er det.

Les også
Siri (42): – Oppi all frykten og surrealistisk galskap, skjer det noe vakkert

– Korona-krisa er veldig dramatisk for næringslivet, og den rammer først og fremst de lavtlønnede med løsest tilknytning til arbeidslivet, påpeker Helle.