VIKTIG BUDSKAP: Hukommelseskoordinator Bodil Skjevdal (t.v.), Olav Fjalestad, Kai Næss, Edel Hagane, Elna Jacobsen (frivillig), Tom Sydtangen og May-Britt Børresen brukte torsdagens tur til å spre informasjon om demens.

De skal sette demens på agendaen i Nes: – Åpenhet er alfa og omega

Mens Demenskoret rører og sjarmerer TV-seere over hele landet, skal denne spreke gjengen sette demens på agendaen i Nes.

– Åpenhet er kjempeviktig. Dette kan ikke trylles bort, og det er ikke noe å være flau over.

Turgruppe yngres har sin ukentlige torsdagssamling. Rundt bordet går praten lett og det er kort veg til latteren. Noen av dem har en demensdiagnose, andre er under kartlegging/utredning.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

I dag har de et viktig oppdrag. På den ukentlige gåturen skal de spre informasjon og kunnskap om demens og demensomsorgen i Nes. Brosjyrer er sirlig brettet før de skal leveres ut til legekontor, apotek sykehjem, eldresenter og bibliotek.

Demens

Demens er en kronisk, uhelbredelig tilstand som skyldes ulike sykdommer eller skader i hjernen.

Ved demens er prosessene i hjernen, som gjør at personen kan motta, bearbeide, lagre og uttrykke informasjon og utføre handlinger, forstyrret. Personen har en kognitiv svikt.

Ved demens påvirker den kognitive svikten evnen til å fungere i dagliglivet.

Kilde: Aldring og helse - Nasjonalt senter

Rett tiltak til rett tid

Arbeidet er en del av prosjektet «Rett tiltak til rett tid», som er knyttet opp mot demensplan 2025. Prosjektet skal bidra til at personer med demens og deres pårørende fanges opp og tilbys systematisk oppfølging der de bor, samt at diagnose settes på riktig tidspunkt og at det kan gis informasjon, støtte og hjelp tidligst mulig.

Prosjektet skal også bidra til at både pasient/bruker og pårørende skal oppleve at deres behov blir sett og tatt på alvor og å sikre samarbeidsarenaer mellom spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og fastlegene.

Dette med samarbeid mellom tjenestene synes Kai Næss er spesielt viktig.

UT PÅ TUR: Hver torsdag er Elna Jacobsen (frivillig), Edel Hagane, May-Britt Børresen, Olav Fjalestad, Kai Næss og Tom Sydtangen på tur.

– Jeg synes det er veldig rart at sykehuset som stiller diagnose ikke sender informasjon til kommunen slik at man kan få videre oppfølging, sier han og påpeker at det er viktig å komme i gang med tiltak så tidlig som mulig.

Hukommelseskoordinator Bodil Skjevdal forklarer at et nettverk bestående av hjelpepleiere, brukerrepresentant og hukommelseskoordinator møtes en gang i måneden for å planlegge tiltak og oppsummere status.

Ønsker tidlig kontakt

– Det har kommet opp en problemstilling knyttet til hvorfor kommunens tjenesteapparat ofte kommer for seint inn i forløpet til personer med demens. Vi har satt oss et overordnet mål om at vi ønsker tidlig diagnostisering og tidlig kontakt med innbyggere i Nes som har fått en demensdiagnose. Vi ønsker å fange opp personer med demens og deres pårørende til rett tid for å sikre gode og tilpassede tjenester, sier hun.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Et av flere tiltak er å spre informasjon om demens og hvordan man skal forholde seg hvis man har mistanke om demens, enten det gjelder en selv eller noen man er pårørende til. Her trår turgruppa til med utdeling av brosjyren «Demensomsorg i Nes».

– Godt å være til hjelp

– Noe som er veldig bra med at vi får lov å drive med dette, er at vi kan være litt til hjelp, sier Tom Sydtangen.

Han har tidligere stått fram med sin demensdiagnose i Raumnes og opplever åpenheten som udelt positiv.

Les også
Tom fikk alzheimer da han var 54 år: – Plutselig var det å gjøre praktiske ting vanskelig

– Det er godt å vite at jeg får hjelp for eksempel når jeg skal på Joker'n å levere tipping, sier han.

Turgruppe yngres er i dag en gjeng på fem personer i alderen 55-70 år. Når de møtes til sine ukentlige gåturer er det sosiale og praten over matpakka vel så viktig som det fysiske treningsutbyttet.

DEMENS PÅ AGENDAEN: Elna Jacobsen (frivillig), May-Britt Børresen, Edel Hagane, Olav Fjalestad, Kai Næss, Tom Sydtangen og hukommelseskoordinator Bodil Skjevdal mener åpenhet og informasjon om demens er viktig.

– Praten rundt bordet er viktig. Ikke minst er det viktig å kunne snakke om utfordringer man møter på i hverdagen, sier Skjevdal.

Les også
Svein Eriks historie om da kona fikk alzheimer: – Føler at jeg mistet henne to ganger

– Betyr veldig mye

– Jeg planlegger aldri noe på torsdager. Å være med i denne gruppa betyr veldig mye, sier May-Britt Børresen.

Det nikkes rundt bordet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Å få være med i denne gruppa betyr nesten alt. Denne dagen i uka gleder jeg meg til. Vi snakker samme språket, og det er så godt humør på alle, kommenteres det.

De snakker om det gode samholdet og om hvor godt det er å komme seg ut på tur. Dragsjøen rundt har vært den lengste turen til nå.

Demenskoret på NRK har satt demens og åpenhet rundt sykdommen på agendaen.

– Det er vi veldig glade for. Nå skal vi prøve å sette demens på agendaen i Nes, sier Skjevdal.

– Åpenhet er alfa og omega, avslutter Næss.