HELE BRYGGEOMRÅDET: Reguleringsområdet strekker seg helt fra denne trebrua over til Årnestangen og til rundkjøringen ved Årnesbrua, Foto: John Arne Paulsen

Byggingen ved Årnes brygge planlegges – nå går høringsfristen ut

Nå er siste frist til å uttale seg om reguleringsplanarbeidet knyttet til bygging av 100 boenheter i bryggeområdet på Årnes.

Bane NOR har varslet oppstart av reguleringsarbeid knyttet til byggingen av boligblokker ved Bautaplassen og bryggeområdet på Årnes. Varselet er undertegnet Årnes Brygge AS som forslagsstiller, og navnet på planen er «Årnes Brygge».

Gjennom arbeidet skal det utredes hvordan et boligprosjekt på om lag 100 leiligheter kan utvikles på tomtearealer inntil Høievegen. Planen vil også se på videre utvikling i tilgrensende parkområder og trafikksituasjon, med blant annet en omlegging av Høievegen.

Dette er en oversikt over planområdet, fra rundkjøringen ved Årnesbrua til venstre til brua over til Årnestangen til høyre. Foto: Plantegning
Les også
Delte meninger om Bane NORs planer

Forslagsstilleren opplyser at de er i gang med en utbyggingsavtale med kommunen knyttet til omlegging av veg og etablering av ny strandpromenade.

Innspill til planarbeidet bes sendt til Kari Linderud hos 4B Arkitekter AS innen 15. oktober, altså fredag denne uka. 4B Arkitekter er engasjert som fagkyndig konsulent for planleggingen.

Navnet på planen er «Årnes strand og Årnes brygge, Årnes stasjonsområde»

Les også
«Vil Bane NOR blokkere utvikling av Årnes stasjon?»

Se mer info HER