UNNGÅ KUTT: Det blir viktig å unngå kutt i forebyggende arbeid, konstaterer Jo Inge Buskenes, MDG (t.v.) og Ole Andreas Sørli-Sidselssønn (V). Foto: Privat

Budsjett: – Viktig å unngå kutt i forebyggende team

– Å bruke midler på forebygging av utenforskap, rus, vold og liknende blant unge sparer samfunnet for store summer i andre enden. Går vi for dette kuttforslaget, gjør man ungdommen og samfunnet en alvorlig bjørnetjeneste.

Det sier Venstres Ole Andreas Sørli-Sidselssønn. Han reagerer kraftig på kommunedirektørens forslag om å kutte to årsverk innen forebyggende team i Nes kommune.

– Begrunnelsen er at Nes ligger over snittet i Gardermoregionen på forebygging, mens kommunene på Romerike slaktes nær sagt alle som én i Unicefs årlige rangering over barns oppvekstvilkår, sier Sørli-Sidselssønn.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Han understreker at dette er hans umiddelbare, personlige reaksjon på kommunedirektørens budsjettforslag. Det er ikke behandlet i partiet.

Snakker sammen

Sørli-Sidselssønn sier også at de fire små opposisjonspartiene Venstre, MDG, Rødt og TSL har satt seg sammen for å se på budsjettet. De har ikke konkludert, men har en del spørsmål de ønsker svar på fra administrasjonen.

– På initiativ fra Jo Inge Buskenes og meg har vi hatt et felles møte med Rødt, MDG, TSL og Venstre hvor vi diskuterte administrasjonens innstilling. Det var et godt møte hvor vi kom gjennom det meste, men bestemte oss for ikke å vedta noe i denne omgang, annet enn en del spørsmål til administrasjonen. Vi fortsetter samtaler fram mot kommunestyret for å se om vi kan enes om felles forslag, sier han.

Krevende tider

– Vi går krevende tider i møte og kommunens budsjett gjenspeiler dette. Det er foreslått kutt i flere store investeringer, som er helt nødvendig, men også kutt i forebyggende tjenester, noe vi mener må unngås, sier Jo Inge Buskenes (MDG).

Han peker på at forebygging er det bærekraftige samfunns hellige gral.

UNNGÅ KUTT: Idun Eriksen (Rødt) vil unngå kutt i helsesektoren. Foto: Amanda Tandberg

– Vi må, i så stor grad som mulig, unngå at skadene skjer, for skader på mennesker og natur kan ikke alltid repareres. Utfordringen er å skape handlingsrommet til å gjøre dette, når budsjettene strammes til, sier Buskenes.

Tenke annerledes

Uten at de kommer med konkrete innspill eller budsjettforslag, kommenterer de minste opposisjonspartiene litt budsjett og økonomi på overordnet nivå, og hva de mener er viktige prioriteringer.

– Vi må nok tenke annerledes rundt både verdier og kultur for å få dette til. Kanskje ved å forbedre det vi har framfor å hige etter noe nytt, vokse klokt framfor å vokse fort, fokusere på hva vi trenger framfor hva vi har lyst på, bygge identitet og samhold som drivkraft framfor penger og status, og liknende. Det viktigste i livet er heldigvis gratis, sier Buskenes.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Kutt i investeringer

Både Buskenes og Sørli-Sidselssønn er opptatt av å dempe investeringene i kommunen.

– Vi vil heller kutte mer i investeringer enn i kommunens tjenesteproduksjon. Heller færre nye ting, enn mindre tid til hverandre, sier Buskenes.

– Vi må prioritere hardere når det kommer til investeringer, dessverre, dette for å ikke belaste driftsbudsjettene framover med enorme rentekostnader, og for å ikke bruke opp alt vi har på disposisjonsfond, altså sparekontoen vår, sier Sørli-Sidselssønn.

Det ligger inne i budsjettet at kommunen skal kjøpe Elvebredden (Gorolund). Han mener imidlertid at det ikke er gitt at kommunen bør eie Elvebredden, og at kommunen må tenke seg nøye om når det skal etableres en ny brannstasjon.

Flere hender

Idun Eriksen (Rødt) peker på viktigheten av å unngå kutt i helsesektoren.

– Det vil være veldig uheldig å kutte i ergo-fysioterapeutstillinger da det vil føre til en snøballeffekt. Konsekvensene blir at saker må vente enda lengre, sier hun.

Hun frykter at kutt kan føre til økte kostnader på andre områder.