FORSLAG: MDG og Jo Inge Buskenes har utarbeidet et eget budsjettforslag de håper å samle bredest mulig oppslutning om.

Budsjett: – Det er ikke på Opaker det brenner mest nå

MDG og Senterpartiet vil levere et budsjettforslag der de skyver på Opaker skole. Jo Inge Buskenes (MDG) vet at en liten del av forslaget vil være kontroversielt.

Han peker på at politikerne må gå nøye gjennom investeringssiden når de økonomiske tidene er dårlige. Da må man prioritere hardt, og skyve på investeringer der det kan gjøres. Investeringer er en hard belastning på driftsbudsjettet.

– Forslaget vi fremmer, vil redusere gjeldsgraden betydelig, så mye som 30 prosent. Likevel vil vi ikke være innenfor måltallene vi har satt, sier Buskenes til Raumnes.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Les også
Senterpartiet vil redde ridesenteret

MDG foreslår også en del endringer i drift, de fleste for å få ned pengebruken.

– Jeg håper vi kan samle bredest mulig oppslutning. Sp har gitt positive tilbakemeldinger, og er med på forslaget, sier Buskenes.

Håper på Ap

Han håper også på Arbeiderpartiet, men peker på at spesielt ett forslag trolig vil være tungt å akseptere for Ap.

SAMMEN: Sp og Simen Roterud legger fram budsjettforslag sammen med MDG.

– Jeg tror skyving av ny skole på Opaker er utenkelig for Ap, sier han.

Likevel fremmer han forslaget, og begrunner det med at det ikke er på Opaker det brenner mest på skolesiden nå.

Les også
Vil bruke 50 millioner på boliger til flyktninger

– Det er på Årnes det er fullt. Det peker kommunedirektøren på i sitt framlegg om å ta imot 145 flyktninger neste år. Det er kapasitet ved de andre skolene, ikke på Årnes, sier Buskenes.

– Ikke rasjonelt

Buskenes peker videre på at Skogbygda skole faktisk scorer bra, og derfor klarer han ikke å se rasjonelle grunner til å jobbe videre med ny skole på Opaker nå.

Les også
Nes nesten på bunn i boligbygging-måling: – Veldig uforutsigbart

I tillegg ligger det altså en utfordring for kommunen å overta elevene som Nes har på Skåningsrud. En ny og større skole på Årnes kan også løse den utfordringen. Kommunedirektørens forslag på det området er å ta i bruk plasser på Runni ungdomsskole.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Buskenes peker på at rentebanen fortsatt vil være høy, selv om det er antatt at den renta skal synke litt over tid. Men selv fire prosent rente vil belaste kommunens driftsbudsjetter betydelig.

Lavere gjeldsgrad

– Vi foreslår også å betale ned lånene våre raskere, og holde gjelda så lav som mulig. Det vil skape større handlingsrom for kommunen, sier Buskenes, og peker på at kommunen bruker 80 millioner i 2024 bare på renteutgifter.

Les også
Jubler for fritt skolevalg

Buskenes peker på at Senterpartiet kastet seg på, og kom med flere verbalforslag han mener er gode. Blant annet ønsker de en vedlikeholdsplan for skolene.

– Vi vil ha mer systematikk for vedlikehold, både for bygg og veger i Nes, sier Buskenes om budsjettforslaget.

Budsjett og handlingsplan behandles i hovedutvalgene tirsdag, og i formannskapet torsdag denne uka.