Fredag markeres sankthans, tradisjonen tro blant annet med bålbrenning. (Illustrasjonsfoto) Foto: Vidar Ruud /NTB

Brenner du søpla di på sankthansbålet?

Mange ønsker å tenne sankthansbål. Statsforvalteren ber alle om å huske at det er ulovlig å brenne avfall på bål.

Fredag feirer vi sankthans. Statsforvalteren i Oslo og Viken ønsker å belyse at noen ser sitt snitt til å fyre opp avfallet sitt når de brenner sankthansbål.

– De tenker kanskje at det ikke er så nøye med hva som skjer med deres «rusk og rask», men brenning av avfall er både skadelig og ulovlig, påpeker Statsforvalteren.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Ikke kontroll

Åpen brenning av rent trevirke i form av sankthansbål er i utgangspunktet tillatt etter forurensningsloven. Rent trevirke vil si ubehandlet tremateriale, greiner og kvister. Å putte andre ting på sankthansbålet kan føre til forurensning av luften og grunnen.

– De tenker kanskje at det ikke er så nøye med hva som skjer med deres «rusk og rask», men brenning av avfall er både skadelig og ulovlig.

– I et vanlig bål har en ikke kontroll på forhold som temperatur og hvilke gasser som blir produsert. Resultatet av ukontrollert brenning er spredning av sot og ulike gasser som kan være svært skadelige både for menneske og miljø, opplyser Statsforvalteren.

Ringvirkninger

I tillegg til giftige gasser og helseskadelige partikler, får en aske og andre rester av brent materiale. Dette vil ofte føre til at grunnen der bålet sto, blir forurenset. Det vil igjen føre til at grunneieren kan få vansker i sammenheng med graving i eller bygging på grunn. Og grunn med mulig forurensning kan ikke selges uten å melde fra til kjøperen om at det finnes noe som kan gi vansker og store kostnader i framtiden. Mange steder kan også brannrester havne i vassdrag og forurense der.

Maner til gjenvinning

I tillegg til at brenning av avfall forurenser, er brenning å sløse med ressurser.

Store deler av avfallet vårt kan brukes om igjen på en eller annen måte, og det skjer dersom avfallet kommer inn til avfallsmottak, i nesbuenes tilfelle Esval Miljøpark. Det som ikke kan brukes om igjen, blir fordelt til spesielle anlegg der energien utnyttes.

Les også
Ble mester: – Dette var kjempemoro!

– Materialer som ikke er tillatt å brenne i et sankthansbål skal leveres til gjenvinningsstasjonen, understreker Statsforvalteren.

Eksempler på materialer som ikke kan brennes lovlig er møbler, sponplater, teppe, plastkanner, malingsspann og trevirke som er malt, impregnert eller inneholder lim eller lakk.

Kommunen bestemmer

Det er hver enkelt kommune som er myndighet når det gjelder åpen brenning og forsøpling.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Ser du et bål med annet enn rent trevirke, skal du melde fra til kommunen slik at de kan gjøre noe med saken, opplyser Statsforvalteren.

Det samme gjelder for bålplasser som er under oppbygging og dersom du oppdager andre former for forsøpling.

– Er bålet allerede tent på, må du ringe brannvesenet slik at det blir slokket så raskt som mulig. Unngå å puste inn gassene fra bålet, legger Statsforvalteren til.