BJØRN PÅ TUR: Stillbilde fra videoopptak av bjørn på fylkesveg 177 i Fenstad torsdag kveld sist uke.

Bjørnen har tatt turen over Romeriksåsen

Onsdag ble ble den mye omtalte «romeriksbjørnen» samtaleemne på Hadeland.

I løpet av onsdagen dukket en brunbjørn opp flere steder i Hadeland-distriktet. Den ble filmet inntil et husdyrgjerde på Gran og den forsynte seg av honning fra bikuber i Nordre Oppdalen.

Skadefellingsleder for rovvilt i deler av Viken og Innlandet, Kjell Bakken, hevder overfor avisen Hadeland at bjørnen nok kan være på vei inn i Gudbrandsdalen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Samme bjørn

Viltnemndleder i Nes, Olav Mæhlum, sier at alt nå tyder på at dette er den samme bjørnen som blant annet ble filmet på video på Eidsvollvegen i Fenstad før helgen.

– Det er veldig sannsynlig at det er den samme. Det er kort veg til Gran når den krysser Romeriksåsen, sier Mæhlum.

Skadefellingsleder Bakken uttaler til Hadeland at bjørnen sannsynligvis har kommet fra Sverige. Mæhlum mener den like godt har kommet fra Trysil/Elverum-området.

– Det er en del bjørn i det området, sier han.

Uansett så innebærer de nye observasjonene at denne bjørnen har fortsatt sin vandring bort fra Nes.

– Det blir nok lenge til vi opplever en bjørn med denne oppførselen i vårt område igjen. Men en skal aldri si aldri, sier Mæhlum.

Les også
Brunbjørn på Romerike: «Alle» ville ha en kommentar fra viltnemndlederen
FAKTABOKS - Brunbjørn:

Brunbjørnen (Ursus arctos) er det største rovdyret vi har på det norske fastlandet, og de fleste individene lever i grenseområdene mot Sverige, Finland og Russland. De bjørnene som blir påvist lenger inn i landet vårt er som oftest unge hanner på vandring.

Det er større bestander av brunbjørn i Europa, Asia og Nord-Amerika.

Den opprinnelige norske bestanden ble utryddet på 1900-tallet på grunn av omfattende jakt over lengre tid, og individene som i dag er innenfor Norges grenser stammer fra Sverige, Finland og Russland. Arten har status som sterkt truet på Norsk rødliste for arter 2021.

Kilde: Rovdata

Økende bestand

I fjor ble det ifølge Rovdata påvist minst 175 brunbjørner i Norge ved hjelp av DNA-analyser. 96 av dem var hannbjørner, mens 79 var hunnbjørner. Tallene viser en tendens i retning av at brunbjørnbestanden i Norge øker.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Rovdata har ansvaret for overvåkingen av brunbjørn i Norge og for at oversikten over hvor mange individer det er i landet er best mulig.

I fjor ble det påvist det høyeste antall hunnbjørner og ungekull av bjørn i Norge siden den landsdekkende DNA-baserte overvåkingen startet i 2009. Bestanden er likevel under det nasjonale bestandsmålet på 13 kull, viser den seneste rapporten fra Rovdata.

I løpet av fjoråret ble det mottatt og analysert 1389 prøver med antatt opphav fra brunbjørn. Av disse ga 770 prøver – eller 55 prosent – en fungerende DNA-profil som kunne brukes til å avgjøre kjønn og individ.