STORT ROVDYR: Brunbjørnbestanden hadde en gledelig økning i fjor. Dette er et illustrasjonsbilde fra Bjørneparken i Flå.

Bjørnen har antakelig satt kursen nordover

De siste rapportene tyder på at den nærgående bjørnen som var innom Nes beveger seg nordover.

Onsdag formiddag var det ikke kommet nye rapporter om observasjoner av bjørnen som inntok Romerike før helgen. I skrivende stund kan det se ut som den har kommet på bedre tanker og begitt seg nordover og ut i litt mer øde landskap.

– Ja, vi kan i hvert fall håpe det. Men vi må avvente og se litt til før vi kan konkludere med det. Den trenger likevel ikke være langt unna, sier Olav Mæhlum, viltnemndleder i Nes.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Vi må avvente og se litt til før vi kan konkludere med det. Den trenger likevel ikke være langt unna.

Han minner om at det ikke kom rapporter om observasjoner hver dag da den var på veg sørover heller.

HOLDER SEG OPPDATERT: Olav Mæhlum, viltnemndleder i Nes.

– Det gikk noen dager mellom hver gang man så den. Jeg har i hvert fall ikke hørt om noen som har sett den eller tegn etter den det siste døgnet, sier Mæhlum.

Ida Glemminge er seniorrådgiver og regionalt fagansvarlig for store rovdyr i Statens Naturoppsyn Oslo, Akershus & Østfold. Til Eidsvoll Ullensaker Blad sier hun at de innmeldte observasjonene gir grunn til å anta at bjørnen har endret retning.

– For at den skulle finne ut at den vil være et spesifikt sted, må den ha et stort, sammenhengende område med nok mat og lite nok infrastruktur og mennesker. Den ønsker primært å finne et egnet sted der den kan være i fred, vokse, overleve og bli større, sier Ida Glemminge til avisen.

FAKTABOKS - Brunbjørn:

Brunbjørnen (Ursus arctos) er det største rovdyret vi har på det norske fastlandet, og de fleste individene lever i grenseområdene mot Sverige, Finland og Russland. De bjørnene som blir påvist lenger inn i landet vårt er som oftest unge hanner på vandring.

Det er større bestander av brunbjørn i Europa, Asia og Nord-Amerika.

Den opprinnelige norske bestanden ble utryddet på 1900-tallet på grunn av omfattende jakt over lengre tid, og individene som i dag er innenfor Norges grenser stammer fra Sverige, Finland og Russland. Arten har status som sterkt truet på Norsk rødliste for arter 2021.

Kilde: Rovdata

Voksende bestand

I fjor ble det ifølge Rovdata påvist minst 175 brunbjørner i Norge ved hjelp av DNA-analyser. 96 av dem var hannbjørner, mens 79 var hunnbjørner. Tallene viser en tendens i retning av at brunbjørnbestanden i Norge vokser.

Rovdata har ansvaret for overvåkingen av brunbjørn i Norge og for at oversikten over hvor mange individer det er i landet er best mulig.

I fjor ble det påvist det høyeste antall hunnbjørner og ungekull av bjørn i Norge siden den landsdekkende DNA-baserte overvåkingen startet i 2009. Bestanden er likevel under det nasjonale bestandsmålet på 13 kull, viser den seneste rapporten fra Rovdata.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

I løpet av fjoråret ble det mottatt og analysert 1389 prøver med antatt opphav fra brunbjørn. Av disse ga 770 prøver – eller 55 prosent – en fungerende DNA-profil som kunne brukes til å avgjøre kjønn og individ.