BEKYMRET: Tone Rønoldtangen (Ap) er bekymret for den økonomiske situasjonen, og ønsker at kommunen skal tilby månedlige fakturaer på kommunale avgifter, slik nabokommuner nå innfører. En slik ordning ble vedtatt allerede i desember 2020. Foto: Jan Erik Hæhre

Ber om månedsfaktura på kommunale avgifter: – Jeg er veldig bekymret

Med økte utgifter på nær sagt alle fronter, mener Tone Rønoldtangen (Ap) det er på tide å tilby månedsfaktura på kommunale avgifter.

– Ja, jeg er veldig bekymret, sier Ap-nestoren som ser at mange sliter økonomisk. Månedsfaktura framfor dagens ordning med fire fakturaer i året gjør ikke totalsummen billigere, men Rønoldtangen tror det vil gjøre det litt lettere for de som sliter med å sette av penger.

– Det er ikke alle som klarer å legge til side penger til disse fakturaene. Så når fakturaen kommer, blir det et stort beløp, sier hun.

Frivillig ordning

Rønoldtangen peker på at Ullensaker innfører dette fra nyttår, og Eidsvoll allerde tilbyr denne ordningen.

– Den er ment å være frivillig, hvis du ønsker månedsfaktura skal du få det, sier Rønoldtangen.

Les også
Strømprisene vil fortsette å øke

Hun fremmer sitt ønske i en interpellasjon til neste kommunestyremøte, som er 20. september. Og peker på at dette ikke er en ny tanke. Hun tok opp spørsmålet første gang i forbindelse med budsjettbehandlingen i desember 2020.

Har ikke fått svar

– I budsjettet for 2021 ble det vedtatt å gå over til månedlig utsending av regninger på kommunale avgifter så snart det er praktisk mulig, skriver hun i interpellasjonen. Det siste var for å gi administrasjonen et visst rom for å planlegge endringen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Det har gått nesten to år uten at ny ordning er iverksatt, eller nevnt i kommunedirektørens budsjettdokumenter, påpeker Rønoldtangen.

Dette har selvsagt vært midt i pandemiens herjinger, men hun savner likevel at dette kommer på agendaen.

Tiden er moden

– Nå er tiden moden. Vi står midt i en situasjon som krever det, sier Rønoldtangen.

Hun legger til at Nes ikke må gå opp denne løypa på nytt, men lære av nabokommunene som har eller skal innføre denne ordningen.

Les også
Hjemmetjenesten har 52 personbiler: – Det kan bli bortimot 15 mil på ei vakt

Rønoldtangen frykter at mange vil slite med økte utgifter, ikke minst unge i etableringsfasen. I interpellasjonen peker hun på at strømprisene har eksplodert, og selv med strømstøtte fra staten øker utgiftene for en husholdning. Videre har bensin og diesel blitt dyrere, og det har vært en historisk stigning i matvareprisene. Samtidig går rentene opp for første gang på svært mange år, og det varslet ytterligere renteoppgang.

Avgiftene har økt

– Tall fra SSB viser en prisvekst fra juli i fjor til juli i år på 6,8 prosent, sier Rønoldtangen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– De kommunale avgiftene har også økt kraftig. Hva er årsaken til det?

– Det er i hovedsak vann og renovasjon. Eiendomsskatten utgjør bare en liten brøkdel av økningen, sier Rønoldtangen. Mange nesbuer med Årnes Vannverk som leverandør får egen regning på vannet. Da står vi tilbake med avløp og renovasjon som årsak til økningen i de kommunale avgiftene.

Store investeringer

Dette er selvkostområder. Det betyr at utgiftene kommunen har, skal hentes inn igjen gjennom avgiftene til husstandene.

Les også
Frykter farlige situasjoner: Skolebusser nektes å bruke Uvesundkrysset

– Når det foretas nye investeringer, gir det utslag i avgiftene, sier Rønoldtangen, og peker på at det er mange kommuner som er i samme situasjon.

I Interpellasjonen vil Rønoldtangen vite hvilke vurderinger og forberedelser administrasjonen har gjort etter vedtaket i desember 2020, og hun vil ha svar på om ordningen blir innført fra og med 2023.