Prøver av badevann i Nes viser betryggende kvalitet. Det kan anbefales en tur i for eksempel Veslesjøen (bildet).
Prøver av badevann i Nes viser betryggende kvalitet. Det kan anbefales en tur i for eksempel Veslesjøen (bildet). Foto: John Arne Paulsen

Behagelige temperaturer og god vannkvalitet

Miljørettet helsevern konstaterer at prøver av vann ved Daskerudstranda og i Veslesjøen viser at kvaliteten er god.

- Resultatene viser verdier betryggende under grenseverdiene, det vil si at badevannskvaliteten er god, skriver Miljørettet helsevern - Øvre Romerike (MRH-ØR) i en pressemelding.

Det er to populære badesteder i Nes som testes, Veslesjøen og Daskerudstranda. I tillegg har MRH-ØR ansvaret for å sjekke badevannet også i de fem andre kommunene på Øvre Romerike.

Testes for bakterier

Vannprøvene testes for E.coli og intestinale enterokokker, som er bakterier som stammer fra tarminnhold fra mennesker og dyr.

- Disse bakteriene dør når de ikke er i varmblodige dyr, skriver MRH-ØR. Intestinale enterokokker overlever litt lenger i naturen enn E.coli. I tillegg til å sjekke bakterieinnholdet, måles temperaturene i vannet, og det konstateres at temperaturene er behagelige.

Behagelige temperaturer

- Badevannet har behagelige temperaturer. Varmeste temperatur ble målt til 23 grader, skriver MRH-ØR,  Veslesjøen ble målt til 25 grader, Daskerudstranda 23 grader. tester og målinger er gjennomført  29. og 30 juli, altså denne uka.

MRH-ØR slår også fast at badeplassene framstår som rene og ryddige, men det finnes en del gjenglemte klær og badeleker.

Cyanobakterier i Mjøsa

I pressemeldingen peker MRH-ØR også på at det har vært en oppblomstring av cyanobakterier i Mjøsa. Undersøkelser av dette viser imidlertid at disse ikke er giftproduserende.

- Helsemyndighetene oppfordrer likevel publikum til å vise varsomhet, skriver MRH-ØR i pressemeldingen.

Ber om tips

Tegn på oppblomstring av cyanobakterier kan være konsentrasjon av "grønn guffe", spesielt i viker ved pålandsvind. MRH-ØR oppfordrer badende om å melde fra til kommunen, gjerne med et bilde, om badegjestene observerer dette i vårt område.

- Meld også fra om du opplever andre ubehag som kan ha sammenheng med friluftsbad, avslutter MRH-ØR.