Nylig ble det tatt vannprøver som viser at både Daskerudstranda og Veslesjøen har god vannkvalitet.  Arkiv
Nylig ble det tatt vannprøver som viser at både Daskerudstranda og Veslesjøen har god vannkvalitet. Arkiv Foto: Erik Røseid

Badestrender med god vannkvalitet

Nylig ble det tatt prøver av badevannskvaliteten rundt om på Øvre Romerike. Både Daskerudstranda og Veslesjøen har godt og trygt badevann.

Miljørettet helsevern Øvre Romerike har i sommer tatt jevnlige badevannsprøver. 12. august ble det tatt nye prøver som viser at badevannet i Veslesjøen og Daskerudstranda er trygt å bade i, og at resultatene er innenfor grenseverdiene med god margin. Det ble tatt prøver både for bakteriene e.coli og intestinale enterokokker.