annonse

Arbeiderpartiet skårer høyt blant de under 30

Økt motivasjon
Økt motivasjon: Den gode målingen gir oss økt motivasjon, sier Nes Aps Rune Tranum, Lillian Hansen (midten) og ordførerkandidat Grete Sjøli. (Foto: Jan Erik Hæhre)
Fornøyd
Fornøyd: Andrew McMillion, MDG Nes, er fornøyd.

Tre måneder før valget ligger Arbeiderpartiet i Nes godt over valgresultatet fra 2011. Spesielt godt skårer de hos velgere under 30 år.

  • Jan Erik Hæhre 63 91 18 17 Janerik@raumnes.no

Valg 2015 – Det er helt utrolig bra, konstateter trioen Lillian Hansen, Rune Tranum og ordførerkandidat Grete Sjøli. En meningsmåling Norfakta Markedsanalyse har gjort for Raumnes, viser at Ap har solid vind i seilene i Nes. Hadde det vært valg i dag, ville Ap fått en oppslutning på 41,4 prosent. Ap gjorde et godt valg i 2011, og sanket 35,3 prosent av stemmene. Den ferske meningsmålingen viser altså en solid framgang for partiet som har hatt ordføreren, men vært i opposisjon i hele perioden etter at Sp brøt samarbeidet i desember 2011, tre måneder etter valget.

Gir økt motivasjon

– Vi kan jo ikke klage på denne målingen. Men det er lang tid igjen til valget, konstaterer veteranen Lillian Hansen. Hun er likevel godt fornøyd med målingen. – Det er klart dette er positivt for oss, og det gir økt motivasjon til å stå på enda mer de siste tre månedene, sier Hansen. Selv om meningsmålingen viser en betydelig framgang for Ap sammenliknet med valget i 2011, gir ikke den økte oppslutningen den samme uttellingen i antall representanter. Ap har i dag 13 representanter i kommunestyret, og ville med dagens meningsmåling økt til 14 representanter. Det kan se ut som om Arbeiderpartiet tar noen stemmer fra alle de andre partiene. Det gjør de sammen med Miljøpartiet De Grønne, som stiller liste for første gang i Nes. Meningsmålingen viser at de ville fått 2,9 prosent av stemmene og ett mandat i kommunestyret (se undersak).

Viser politiske skiller

Alle de andre partiene går tilbake sammenliknet med valgresultatet i 2011. Frp og Sp ville mistet en representant hver om dette hadde vært valgresultatet. – Jeg tror noe av dette kan skyldes at det er politiske saker oppe på riksplan som viser klare politiske skillelinjer. Det er saker som søndagsåpne butikker, privatisering og friskoler, er Lillian Hansens tanker om hvorfor Ap opplever en opptur på meningsmålingen. Målingen følger i all hovedsak trendene på riksplan.

Ikke reversibelt

Hun legger ikke skjul på at Ap ønsker å dempe veksten i privatiseringen, uansett hvilken sektor det er snakk om. – Det er tross alt ikke alt som er reversibelt, sier Hansen. – Det kan fort komme til å koste mye om ting må bygges opp igjen, konstaterer Rune Tranum. Meningsmålingen gir oss også en oversikt over hvor partiene henter sine velgere - aldersmessig. At Ap skårer høyest blant de yngste er nok overraskende for mange.

Flest kvinner

Målingen viser at Ap skårer jevnt høyt i alle aldersgrupper. Men i aldersgruppa under 30 år sier 46 prosent at de vil stemme Ap. – Hva folk vektlegger er nok litt avhengig av hvor du befinner deg i livet. Det endrer seg i løpet av livsfasen, sier Lillian Hansen. Høyre skårer for øvrig betydelig dårligere blant de unge enn de gjør samlet sett. Bare ti prosent av de under 30 år ville stemt Høyre i dag. Samlet ville partiet fått 19,1 prosent. Målingen viser for øvrig at den politiske balansen er den samme i Nes, om dette hadde vært valg. Sp vil fortsatt sitte i en vippeposisjon med sine tre representanter. Jeg tror noe av dette kan skyldes at det er politiske saker som viser klare politiske skillelinjer. Lillian Hansen, Nes Ap

annonse