ØNSKER BRU: Slik ser Nye Veier for seg en brukrysning over Glomma ved Årnes.

Ap-vedtak: Kan få konsekvenser for Nye Veier

– Naturlig å se på en endring som gir mere vei for pengene.

Før helgen gikk blant annet den mektige Fellesforbundet-lederen Jørn Eggum ut og åpnet for å skrote det statlige byggherreselskapet Nye Veier, som har ansvaret for E16-utbyggingen gjennom Nes.

Nye Veier og Nes-politikerne står steilt mot hverandre i spørsmålet om bru over elvemøtet. Dette har ført til at hele motorvegutbyggingen nå står i stampe.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Putt Nye veier tilbake på tuben. Vi trenger ikke to statlige enheter som konkurrerer med hverandre på vei, sa Jørn Eggum til Aftenposten.

Vil tilbakeføre

Nye Veier er et ektefødt barn av Erna Solbergs første regjeringsperiode (2013-2017) og ble opprettet for å få full gass på utbyggingen av motorveger i Norge.

Etter valget har flere ytret ønske om at det statlige byggherreselskapets oppgaver må tilbakeføres til Statens Vegvesen. I Hurdalsplattformen står det at spørsmålet om veibygging skal utredes. Nye veiers fremtid er en del av dette. Statssekretær i samferdselsdepartementet, Tom Kalsås, sier at det er for tidlig å si noe om konklusjonen på gjennomgangen av veisektoren.

Det endelige vedtaket ble rundere i kantene, men åpner for endringer i måten samferdselssektoren er organisert. Her vises det til at dagens vegsektor er preget av «mange aktører» og at regjeringen derfor undersøker om ette kan føre til «fragmenterte fagmiljøer og økte kostnader.

Åpnes for endringer

Det vises til at det nå er to statlige aktører som begge bygger og vedlikeholder veiene og åpnes for endringer.

– Dersom den pågående utredningen viser at dagens veiorganisering forvaltes på en lite effektiv og på en kostnadskrevende måte, er det naturlig å se på en endring som gir mere vei for pengene, heter det i vedtaket.

Ville ha full gass

Nye veier ble opprettet av Solberg-regjeringen i 2016 for å få fart på veiutbyggingen. Påstanden om at de gjør veibygging dyrt og ineffektivt, avvises blankt av selskapet selv.

– Nye Veier bidrar til å fornye og effektivisere veisektoren. Vi har utfordret etablerte standarder, funnet nye løsninger i planprosesser og utviklet nye kontrakt- og utførelsesmodeller for veibygging, sa kommunikasjonsdirektør Christian Altmann til Aftenposten før landsmøtet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.