TO ETASJER: Svenskene har hatt to-etasjes tog lenge, nå kan det blir en realitet også i Norge. Foto: Mats Andersson / SCANPIX SVERIGE

Anbefaler to-etasjes tog

Togsett med to etasjer seiler fram som en mulig løsning for å øke kapasiteten på togene på Østlandet.

Tanken er ikke ny. Men nå skriver Jernbanedirektoratet i en pressemelding at det er gjennomført en konseptvalgutredning (KVU) for å finne tiltak som øker kapasiteten på Østlandet, uten kostbare baneutbygginger.

– Utredningen viser at to-etasjes tog er beste alternativ for økt kapasitet og komfort i togene, skriver Jernbanedirektoratet i pressemeldingen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det er Samferdselsdepartementet som er oppdragsgiver for utredningen, og mandag mottok de utredningen fra Jernbanedirektoratet.

I trafikk i 2030

– Etter å ha vurdert flere ulike alternativer, anbefaler vi å gå til innkjøp av to-etasjes tog som kan settes i trafikk i 2030, sier avdelingsdirektør i Jernbanedirektoratet, Jan Frederik Geiner.

Direktoratets beregning viser at det vil koste 8,5 milliarder kroner å innføre to-etasjes togsett på Østlandet. Beløpet inkluderer togsett og spor for togparkering (hensettingsplasser). Rundt 600 millioner kroner vil være kostnaden for å utbedre infrastrukturen. det kommer i tillegg til hensettingsplasser.

Mer for pengene

– Vi mener at innføring av tog med to etasjer vil gi samfunnet mye for pengene. Med enkle tiltak kan to-etasjes togsett kjøres til Halden, Skien, Gjøvik og Lillehammer, forteller Geiner.

ANBEFALT: Jernbanedirektoratet anbefaler togsett med to etasjer for å øke kapasiteten på Østlandet. Foto: Mats Andersson / SCANPIX SVERIGE

Utredningen har sett på flere ulike muligheter for å øke kapasiteten, uten at det må investeres i nye, kostbare tiltak i infrastrukturen.

Blant annet er det sett på triple togsett, som ikke lar seg gjøre uten store plattform-kostnader. Konklusjonen er uansett togsett i to etasjer.

Øker kapasiteten

Jernbanedirektoratets beregninger viser en økt kapasitet på 40 prosent dersom de tar i bruk to-etasjes togsett.

– Dette kan gjøres uten kostbare og langvarige tiltak i infrastrukturen. Vi vil få større robusthet i togtrafikken på Østlandet, slik at vi kan håndtere økt etterspørsel, sier Geiner med tanke på å møte klimautfordringer og ta ned utslippene fra transport, sier Geiner.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Direktoratet peker på at nye store investeringer i infrastrukturen som gir økt trafikkapasitet, ligger langt frem i tid og er svært kostbare.

Tiltakene er først og fremst ment for regionaltogene, og det er ikke gitt at Kongsvingerbanen får dette tilbudet i første omgang.